Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar
Robert Bosch Mechatronikai Intézeti Tanszék
belép
Bosch
Bosch Rexroth


A tanszék rövid története

A Robert Bosch Mechatronikai Tanszék a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar Tanácsának 29/2004. (2004. október 5.) támogató állásfoglalása alapján az Egyetemi Tanács 61/2004. sz. (2004. október 21.) határozatával került megalapításra. A Mechatronikai Intézet, amelyhez a Szerszámgépek Tanszéke és a Robert Bosch Mechatronikai Tanszék tartozik a Kari Tanács 35/2004. sz. (2004. november 30.) állásfoglalása és az Egyetemi Tanács 22/2005. sz. (2005. május 11.) határozata alapján jött létre.

A tanszék létrehozásának gondolata a Bosch konzorcium magas szintű vezetőinek, Dr. jur. Peter Adolff és Dr. Gotthard Romberg uraknak a Miskolci Egyetemen, Dr. Besenyei Lajos rektor úrnál történt látogatása során alakult ki. A konkrét megvalósítás ügyében nagyon komoly erőfeszítéseket tett Dr.-Ing. Franz Thoren úr a Bosch tanszék projektvezetője, York zu Putlitz úr a Robert Bosch Kéziszerszámgyár Kft. (Miskolc) vezérigazgatója, és Prof. Dr.-Ing. Manfred Hiller úr a Duisburg-Essen Egyetem professor emeritusa. A Bosch központi vezetése, a Bosch Igazgató Tanácsa Stuttgartban 2004. június 22-én hagyta jóvá a javaslatokat, amelyet a magyarországi Bosch cégek augusztus 25-én aláírt szándéknyilatkozatukkal támogattak. Szeptember 20-án Franz Fehrenbach úr, a Bosch cégcsoport első számú vezetője Miskolcon oklevelet adott át Dr. Besenyei Lajos rektor úrnak a Robert Bosch Mechatronikai Tanszék létrehozásának támogatásáról. 2004. október 21-én döntés született arról is, hogy az új tanszék viselheti a cég alapító atyjának nevét. A Névhasználati szerződés 2004. október 21-én, a Keretszerződés 2004. november 2-án került aláírásra.
2005. decemberétől a tanszék projektvezetője Günther Schulze úr majd 2006. augusztustól Horváth Attila úr a Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft. Miskolc igazgatója,. A magyarországi Bosch gyárak és a tanszék közötti együttműködés koordinálására és a Tanácsadó Testület képviseletére a Bosch cégcsoport Gredinger Lajos ny. vezérigazgató urat, a Miskolci Egyetem Dr. Patkó Gyula általános rektorhelyettes urat jelölte ki. Az együttműködés célja a műszaki és tudományos ismeretek alkalmazása és bővítése a mechatronika kutatásának, oktatásának és széleskörű alkalmazásának területén.

A tanszék 2005. július 1-jével kezdte meg működését. Tanszékvezető: Dr. Jakab Endre egyetemi docens (2005-2009), Dr. Szabó Tamás (2009- ) egyetemi docens. A tanszék személyi állománya: két fő egyetemi docens, két fő tanársegéd, egy tanszéki mérnök és előadó, továbbá 2 doktorandusz hallgató. A tanszék, a laboratóriumok létrehozását és berendezését, továbbá három éves működését nagyobb részben a magyarországi Bosch cégek, úgy mint a

  • Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft., Hatvan,
  • Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft., Miskolc,
  • Robert Bosch Energy and Body Systems Gépjárműelektromossági Alkatrész Gyártó és Forgalmazó Kft., Miskolc,
  • Bosch Rexroth Pneumatika Gyártó és Kereskedelmi Kft., Eger,
kisebb részben a Német Alapítványi Szövetség fedezte. Támogatóink továbbá a budapesti székhelyű Robert Bosch Kft, és a Bosch Rexroth Kft. A labor infrastruktúra kialakításához a Miskolci Egyetem is jelentősen hozzájárult.

A támogatások révén egy korszerű mechatronikai laboratóriumrendszer kerül kialakításra a Miskolci Egyetemen, amelynek eszközeit az oktatásban, kutatásban, tanfolyami képzésekben egyaránt használunk. A Hidraulika-Pneumatika, Szenzortechnika, PLC, Hajtástechnika és a Mechatronikai rendszerek laboratóriumok kiemelt feladata a gyakorlatorientált képzés támogatása. A laborokat, a hallgatói szolgáltatásokat folyamatosan fejlesztjük. A támogatások kiterjednek vendégprofesszorok meghívására, a kutatásokba, oktatásba való bekapcsolásukra, tananyag-fejlesztésekre- és átvételre, közös projektekben való együttműködésre, a könyvek és folyóirat beszerzésekre.
A tanszék egyik legfontosabb feladata a mechatronikai mérnökképzésben való részvétel, amelynek akkreditációi sikeresen megtörténtek. Az alapképzési szakon 2007-ben kezdődött meg a képzés, az elsőhelyes jelentkezők száma évről-évre nő. A mesterszak indítására 2011-ben kerül sor. Szakfelelős: Dr. Patkó Gyula egyetemi tanár, szakirány felelős: Dr. Jakab Endre egyetemi docens.
A tanszék további fontos feladata kutatási és fejlesztő munkák végzése a régióban működő mechatronikával foglalkozó gyárak, elsősorban a Bosch vállalatok számára. Az említett négy Bosch vállalat javaslatot tett olyan kutatási, fejlesztési feladatok végzésére, amelyek kidolgozása számukra hasznos és fontos volt. Ezek a projektek biztosították 3 éven át a tanszék finanszírozását, amelyet 2008-ban az egyetem vett át. A munkákba a kar több oktatóját és hallgatókat vontunk be. A projekteket 2009-ben sikeresen zártuk, újabbak előkészítése folyik.

A Robert Bosch Magyarország cégcsoport a Miskolci Egyetem, benne a Gépészmérnöki Kar hallgatóit számos területen támogatja, amelynek megnyilvánulásai: a hallgatók gyakorlatorientált képzésének segítése, a nyári gyakorlatra, üzemlátogatásokon való fogadás, gyakornoki programok, kihívás program, tudományos diákköri (TDK), szakdolgozat- diplomaterv, PhD témák nyújtása és szakmai konzultálása, szakmai körök tartása, fakultatív tárgy meghirdetése, Bosch Díj kiírása. A hallgatók tájékozódására, a karrierlehetőségek megismerésére a cégek az egyetemen és a gyárakban rendszeresen nyílt napot szerveznek. A gyakorlatorientált képzést jól szolgálják a Pneumobil és Elektromobil versenyek, amelyen a Gépészmérnöki és Informatikai Karról több csapat vesz részt. A Bosch gyárakban számos, a Miskolci Egyetemen felsőfokú végzettséget szerzett kolléga, kiemelkedő számban mérnök, dolgozik.

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kara örömmel adott helyet egyetemünk campusán a BOSCH tanszéknek, amely a II. világháború óta az első, vállalatok által finanszírozott tanszék volt Magyarországon. Az ipar és az egyetem együttműködésének fent bemutatott sikeres példája nyomán Magyarországon több intézményben hoztak létre hasonló, az ipar által támogatott tanszéket, laboratóriumot.

Miskolc, 2009. november