Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar
Robert Bosch Mechatronikai Intézeti Tanszék
belép
Bosch
Bosch Rexroth


A tanszék rövid története


A Robert Bosch Mechatronikai Tanszék a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar Tanácsának 29/2004. (2004. október 5.) támogató állásfoglalása alapján az Egyetemi Tanács 61/2004. sz. (2004. október 21.) határozatával került megalapításra. A Mechatronikai Intézet, amelyhez a Szerszámgépek Tanszéke és a Robert Bosch Mechatronikai Tanszék tartozik a Kari Tanács 35/2004. sz. (2004. november 30.) állásfoglalása és az Egyetemi Tanács 22/2005. sz. (2005. május 11.) határozata alapján jött létre.
A tanszék létrehozásának gondolata a Bosch konzorcium magas szintũ vezetõinek, Dr. jur. Peter Adolff és Dr. Gotthard Romberg uraknak a Miskolci Egyetemen, Dr. Besenyei Lajos rektor úrnál történt látogatása során alakult ki. A konkrét megvalósítás ügyében nagyon komoly erõfeszítéseket tett Dr.-Ing. Franz Thoren úr a Bosch tanszék projektvezetõje, York zu Putlitz úr a Robert Bosch Kéziszerszámgyár Kft. (Miskolc) vezérigazgatója, és Prof. Dr.-Ing. Manfred Hiller úr a Duisburg-Essen Egyetem professor emeritusa. A Bosch központi vezetése, a Bosch Igazgató Tanácsa Stuttgartban 2004. június 22-én hagyta jóvá a javaslatokat, amelyet a magyarországi Bosch cégek augusztus 25-én aláírt szándéknyilatkozatukkal támogattak. Szeptember 20-án Franz Fehrenbach úr, a Bosch cégcsoport elsõ számú vezetõje Miskolcon oklevelet adott át Dr. Besenyei Lajos rektor úrnak a Robert Bosch Mechatronikai Tanszék létrehozásának támogatásáról. 2004. október 21-én döntés született arról is, hogy az új tanszék viselheti a cég alapítóatyjának nevét. A Névhasználati szerzõdés 2004. október 21-én, a Keretszerzõdés 2004. november 2-án került aláírásra.
2005. decemberétõl a tanszék projektvezetõje Günther Schulze úr, majd 2006. augusztustól Horváth Attila úr a Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft. Miskolc igazgatója volt. A magyarországi Bosch gyárak és a tanszék közötti együttmũködés koordinálására és a Tanácsadó Testület képviseletére a Bosch cégcsoport Gredinger Lajos ny. vezérigazgató urat, a Miskolci Egyetem Prof. Dr. h. c. Patkó Gyula általános rektorhelyettes urat jelölte ki. Az együttmũködés célja a mũszaki és tudományos ismeretek alkalmazása és bõvítése a mechatronika kutatásának, oktatásának és széleskörũ alkalmazásának területén.
A tanszék 2005. július 1-jével kezdte meg mũködését. Tanszékvezetõk: Dr. Jakab Endre egyetemi docens (2005-2009), Dr. Szabó Tamás (2009- ) egyetemi docens. A tanszék tervezett személyi állománya: két fõ egyetemi docens, két fõ tanársegéd, 1-1 fõ tanszéki mérnök és tanszéki elõadó, továbbá 2 fõ doktorandusz hallgató. A tanszék, a laboratóriumok létrehozását és berendezését, továbbá három éves mũködését nagyobb részben a magyarországi Bosch cégek, úgy mint a
  • Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft., Hatvan,
  • Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft., Miskolc,
  • Robert Bosch Energy and Body Systems Gépjármũelektromossági Alkatrész Gyártó és Forgalmazó Kft., Miskolc,
  • Bosch Rexroth Pneumatika Gyártó és Kereskedelmi Kft., Eger,
kisebb részben a Német Alapítványi Szövetség fedezte. Támogatóink továbbá a budapesti székhelyũ Robert Bosch Kft, és a Bosch Rexroth Kft. A laboratóriumi infrastruktúra kialakításához a Miskolci Egyetem is jelentõsen hozzájárult. A támogatások révén egy korszerũ mechatronikai laboratóriumrendszer kerül kialakításra a Miskolci Egyetemen, amelynek eszközeit az oktatásban, kutatásban, tanfolyami képzésekben egyaránt használunk. A Pneumatika-Hidraulika, Szenzortechnika, PLC és Mechatronikai rendszerek, Hajtás- és Robottechnika laboratóriumok kiemelt feladata a gyakorlatorientált képzés támogatása. A laborokat, a hallgatói szolgáltatásokat folyamatosan fejlesztjük. A támogatások kiterjednek vendégprofesszorok meghívására, a kutatásokba, oktatásba való bekapcsolásukra, tananyag-fejlesztésekre- és átvételre, közös projektekben való együttmũködésre, a könyvek és folyóirat beszerzésekre.
A tanszék egyik legfontosabb feladata a mechatronikai mérnökképzésben való részvétel. A Bsc és MSc képzéseink akkreditációi sikeresen megtörténtek. Az alapképzési szakon 2007-ben kezdõdött meg a képzés, az elsõhelyes jelentkezõk száma évrõl-évre nõ. A mesterszak indítására 2011-ben került sor. Szakfelelõs: Prof. Dr. h. c. Gyula Patkó Gyula egyetemi tanár, szakirány felelõs: Dr. Jakab Endre egyetemi docens, majd 2009-tõl Dr. Szabó Tamás egyetemi docens. A tanszék további fontos feladata kutatási és fejlesztõ munkák végzése a régióban mũködõ mechatronikával foglalkozó gyárak, elsõsorban a Bosch vállalatok számára. Az említett négy Bosch vállalat javaslatot tett olyan kutatási, fejlesztési feladatok végzésére, amelyek kidolgozása számukra hasznos és fontos volt. Ezek a projektek biztosították a vállalkozásban mũködõ tanszék 3 éven át történõ finanszírozását. A tanszék mũködtetését 2008-ban az Egyetem vett át. Az ipari munkákba a kar több oktatóját és hallgatókat vontunk be. A projekteket 2009-ben sikeresen zártuk.
A Robert Bosch Magyarország cégcsoport a Miskolci Egyetem, a Gépészmérnöki Kar hallgatóit számos területen támogatja, amelynek megnyilvánulásai pl.: a hallgatók gyakorlatorientált képzésének segítése, a nyári gyakorlatra, üzem-látogatásokon való fogadás, gyakornoki programok, kihívás program, tudományos diákköri (TDK), szakdolgozat- diplomaterv, PhD témák nyújtása és szakmai konzultálása, szakmai körök tartása, fakultatív tárgyak meghirdetése, Bosch Díj kiírása. A hallgatók tájékozódására, a karrierlehetõségek megismerésére a cégek az egyetemen és a gyárakban rendszeresen nyílt napot szerveznek. A gyakorlatorientált képzést jól szolgálják a Pneumobil és Elektromobil versenyek, amelyen a Gépészmérnöki és Informatikai Kar több csapata vesz részt. A Bosch gyárakban számos, a Miskolci Egyetemen felsõfokú végzettséget szerzett kolléga, kiemelkedõ számban mérnök, dolgozik.
A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kara örömmel adott helyet egyetemünk campusán a BOSCH tanszéknek, amely a II. világháború óta az elsõ, vállalatok által finanszírozott tanszék volt Magyarországon. Az ipar és az egyetem együtt-mũködésének fent bemutatott sikeres példája nyomán, Magyarországon több intézményben hoztak létre hasonló, az ipar által támogatott intézetet, tanszéket, laboratóriumot.
Az elmúlt években a mechatronikai mérnökképzés jelentõsége megnõtt, ui. az ilyen mérnökök egyre keresettebbek nemcsak idehaza, de külföldön is. A fontosabb hazai képzési helyeken a felvételi keretszámokat meghaladja a felvételre jelentkezõk száma. Számos gyár, kutató-fejlesztõ központ igényli a mechatronikai mérnököket nemcsak itthon, de egész Európában is. Fontos megjegyezni, hogy a ma gyártott eszközök egyre jelentõsebb hányada mechatronikai termék. A mechatronikai mérnökök elõtt, különösen azok elõtt, akik a szakmát jól elsajátították, kedvezõ szakmai perspektíva áll. Az elsõ tantervek kialakításakor számba vettük az ipar igényeit, interjút készítettünk több gyári kapcsolattartó személlyel, hogy milyen tartalmú és profilú legyen a képzés. Ezt késõbb követte a tantervek felülvizsgálata és korrekciója, figyelembe véve az ipari automatizálás irányait. Ezért is kapott nagyobb hangsúlyt pl. a PLC-k és Ipari robotok programozásának oktatása. A mechatronika mérnök képzés tanmenetei megtalálhatók a Kar honlapján: http://www.gepesz.uni-miskolc.hu/. Képzéseink célkitũzései pedig elérhetõk a http://www.bosch.uni-miskolc.hu/ cím alatt.

Miskolc, 2015. január