Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar
Robert Bosch Mechatronikai Intézeti Tanszék
belép
Bosch
Bosch Rexroth


 

HIDRAULIKA – PNEUMATIKA OKTATÓK  X. ORSZÁGOS TANÁCSKOZÁSA
 
      2011. június 30.
 
     MISKOLC 
 
   Miskolci Egyetem
 
3515 Miskolc – Egyetemváros
 
A/5 ép. III. emelet
 
 
 
 
 
Tisztelt Kolleganő, Tisztelt Kolléga!
  
A Miskolci Egyetem Robert Bosch Mechatronika Tanszék és Szerszámgépek Tanszéke, a
Hidraulika – Pneumatika Alapítvány és a
Hidraulika – Pneumatika Baráti Társaság támogatásával
 
egy napos, térítésmentes találkozóval kívánja felújítani a több évtizedes hagyománnyal rendelkező oktatói tanácskozást.
 
Rendezvényünk, a hagyományoknak megfelelően, a pneumatikát és hidraulikát alap-, közép-, és felsőfokú intézményekben oktató szakemberek fóruma, amely előadásokkal és konzultációkkal teszi lehetővé a résztvevők kölcsönös informálását, tapasztalatcseréjét.
 
A rendezvényre tisztelettel meghívjuk.
 
Reméljük, hogy megtisztel bennünket személyes részvételével, előadásával.
 
 
  Dr. Szabó Tamás                               Dr. Takács György
 tanszékvezető                                     tanszékvezető
                                egyetemi docens                                 egyetemi docens                   
                           Robert Bosch                                     Szerszámgépek
                     Mechatronikai Tanszék                                  Tanszéke
 
 
 
 
 
 
 
A tanácskozás fő témakörei:
 
-       A fluidtechnkai oktatás személyi és tárgyi feltételei (jegyzetek, könyvek, laboratóriumi gyakorlatok).
-        A bolognai oktatási rendszer bevezetésének tapasztalatai a felsőfokú oktatásban.
-        A közép- és felsőfokú szakmai képzés eredményessége a felhasználói igények tükrében.
-        Az oktatás tartalmi, módszertani és demonstrációs rendszerében elért eredmények bemutatása.
-        Új fejlesztési és kutatási eredmények a hidraulika és a pneumatika területén.
 
 
 
A tanácskozás programja:         
  
        9.30. –   9.40. Megnyitó
        9.40. – 12.00. Előadások
      12.00. – 13.00. Ebéd (térítésmentes)
      13.00. – 15.00. Előadások
      15.00. – 16.00. Vita, beszélgetés, a tanácskozás tapasztalatiról
      16.00. – 16.10. Zárszó

 

 

     Jelentkezés előadásra:
 
Jelentkezés az ELŐADÓI JELENKEZÉSI LAP visszaküldésével lehetséges, mellékelve az előadás rövid összefoglalóját max.10 sor). Az előadások időtartama 15 perc.
 
     Jelentkezési határidő: 2011. május 31.
 
 
 
 
     Jelentkezés részvételre:
 
A részvételi szándékot a RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSI LAP visszaküldésével kérjük bejelenteni, amely egyúttal regisztrációs lapként is szolgál.
 
 
     A RÉSZVÉTEL DÍJTALAN!
 
 
     Jelentkezési határidő: 2011. május 31.
 
 
 
 
     Levelezési cím:
 
     Dr. Kröell Dulay Imre
     Miskolci Egyetem Szerszámgépek Tanszéke
     3515 Miskolc – Egyetemváros
 

 

 

 
 
ELŐADÓI JELENTKEZÉSI LAP
 
Visszaküldendő az alábbi címre:                      Határidő: 2011.május 31.
 
Dr. Kröell Dulay Imre
Miskolci Egyetem Szerszámgépek Tanszéke
3515 Miskolc – Egyetemváros
 
 
 
     Név: …………………………………………………………………....
     Beosztás: ……………………………………………………………..
     Munkahely: …………………………………………………………....
     Levelezési cím: ……………………………………………………….
     Telefon/fax: …………………………………………………………....
     e-mail: ………………………………………………………………....
     Az előadás címe: ……………………………………………………..
     Igényelt technikai eszköz: …………………………………...............
 
     Az előadás tervezett időtartama: 15 perc
 
     Csatoltan megküldöm az előadás összefoglalóját.
 
     Dátum: ……………………..
                                                          
                                                         ………………………………………...
                                                                                    aláírás
 

 

 

 

RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSI LAP
 
 
Visszaküldendő az alábbi címre:              Határidő: 2011.május 31.
 
Dr. Kröell Dulay Imre
Miskolci Egyetem Szerszámgépek Tanszéke
3515 Miskolc – Egyetemváros
 
 
 
Munkahely: …………………………………………………….
Munkahely címe: ………………………………………………
 
Bejelentjük, hogy a Hidraulika – Pneumatikai Oktatók X. Országos Tanácskozásán az alábbiakban felsorolt munkatársaink vesznek részt:
 
 
 
Név                                                                                                        e-mail cím

 

                 

 

Dátum: ……………………..
                                                          
                                                                          ………………………………………...
cégszerű aláírás