Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar
Robert Bosch Mechatronikai Intézeti Tanszék
belép
Bosch
Bosch Rexroth


 V. Nemzetközi Rexroth Pneumobil Verseny 2012

 
 
 

PNEUMOBIL KONZULTÁCIÓ:

2011. NOVEMBER 8.

MISKOLCI EGYETEM

ROBERT BOSCH MECHATRONIKAI TANSZÉK A/5 ép. 302. terem 

 
V E R S E N Y K I Í R Á S
 
 
Az egri Bosch Rexroth Pneumatika Kft., valamint a budapesti Bosch Rexroth Kft. ötödik alkalommal hirdet versenyt felsőoktatási intézmények hallgatóinak, pneumatikus hajtással rendelkező járművek tervezésére és kivitelezésére.
 
Az elkészített „járművek” több versenyszámban mérik össze teljesítményüket: a megtett legnagyobb távolság, az ügyességi és a gyorsulási kategóriákban. A legfontosabb értékelési szempont a megoldás műszaki eredetisége és a kivitelezés technikai színvonala.
 
A versenyre egyetemi és főiskolai oktatási intézmények maximum 4 fős csapatai nevezhetnek (intézményenként legfeljebb 3 csapat). A nevezéskor valamennyi csapattagnak, a verseny napján pedig a benevezett csapattagok közül minimum 2 főnek hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie. A nevezésnek tartalmaznia kell a felelős csapatvezető (műszaki felkészítő tanár) adatait, aki az adott intézmény oktatója, valamint a csapat kapcsolattartójának elérhetőségét (a kapcsolattartó lehet csapattag hallgató is).
 
Közkívánatra 2012-ben újként bevezetetjük a „senior kategóriát”. Ide azok a végzett hallgatók nevezhetnek, akik az előző évi versenyek valamelyikén részt vettek, és egykori alma materük biztosítja részükre a korábbi kész járművet. Ehhez a járműhöz, újabb Rexroth elemeket nem biztosítunk, egyebekben pedig a 2012 évi versenykiírásnak kell megfelelniük.
 
A versenyre szóló jelentkezést a honlapról letölthető „Nevezési lapon” kell eljuttatni a nevezési címre.
 
A Pneumobil versenyen részt vett összes hallgatót „Drive&Control Bizonyítvánnyal” tünteti ki a vállalat, melyben elismeri a versenyre való felkészülés során szerzett szakmai és személyes képességeiket. A versenyen egy csapat járműve elnyeri a „Rexroth Legjobb Pneumobilja 2012” címet. A „Rexroth Legjobb Pneumobilja 2012” csapat, valamint az egyes kategóriák győztesei külföldi tanulmányúton vesznek részt, továbbá a verseny valamennyi helyezettje tárgyjutalomban részesül. A műszaki felkészítő tanárok részére a verseny után két napos szakmai konferenciát szervezünk.
 
A versenyre szóló nevezések beküldési határideje: 2011. november 07.
 
A nevezési cím:          Bosch Rexroth Pneumatika Kft.
3300 Eger, Bánki Donát u. 3.
illetve a pneumobil@boschrexroth.hu e-mail cím.
 
A verseny időpontja:   2012. május 11-12. (péntek-szombat)
Hazautazás 13.-án (vasárnap reggeltől)
 
További információ: www.pneumobil.hu
 
 
Versenykategóriák, díjazás
 
A verseny értékelése
 
A 2012. évi Rexroth Pneumobil verseny a helyezések alapján lesz értékelve.
 
1. A konstrukció eredetisége kategória
 
Az értékelés a gépátvétellel kezdődik, ahol a csapatnak be kell mutatnia járművét és válaszolnia kell a zsűri járműre vonatkozó kérdéseire.
A gépátvétel célja kettős:
 
1 A jármű versenyre bocsáthatóságának eldöntése, megfelelés a versenykiírás követelményeinek. Biztonsági követelmények ellenőrzése. Amelyik csapat ennek a pontnak nem felel meg kizárható a fizikai versenyszámok valamelyikéből.
1    A jármű műszaki tartalom szempontjából való értékelése és annak a versenyre benevezett többi járművel való összehasonlítása.
 
Az értékelés szempontjai a következők:
 
1. A jármű versenyre bocsáthatóságának feltétele:
A letöltések között megtalálható ellenőrző lista alapján vizsgáljuk a „Feladat műszaki részletezésének” 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13” pontjait. Eltérések esetében a versenybíróságnak joga van a járművet eltiltani egy-egy versenyszámtól vagy a teljes versenytől.
 
2. Értékelés műszaki tartalom szempontjából:
• A csapat bemutatja működés közben a járművet (ehhez egy darab palackot kap), valamint egy „tematikus poszteren”szemlélteti a tervezés és építés menetét, maximum 5 percben. Ennek részletes tartalmi követelményeit később közöljük.
• A tervdokumentáció beküldése a megkövetelt forma szerint, és a kész jármű ennek való
• megfelelése (lásd: A feladat műszaki részletezése - 14. pont)
• A pneumatikus kapcsolás
• Innovációs tartalom, ötletes megoldások
• Alkalmazott szerkezeti és alapanyagok
• A befektetett munka
• A kivitelezés minősége
• A megjelenés, design
• Eredményesség a többi versenykategóriában. (az első három helyezettnek minden fizikai versenyszámban az első 15 között, értékelhetően kell teljesítenie)
• A dokumentációra vonatkozó részhatáridők betartása
 
A zsűritagok a fenti szempontok alapján állapítanak meg egyénileg egy helyezési sorrendet. Az egyéni helyezések összesítése fogja a versenykategória végső sorrendjét meghatározni.
Fontos, hogy a gépátvételen a csapatok időben jelenjenek meg, mivel a zsűrinek a helyezési sorrend felállításához az összes járművet látnia kell.
A késve érkező csapat ebből a kategóriából ki lesz zárva.
Az első három helyezett kap díjat.
 
  
2. Távolsági kategória
 
A járműnek egy feltöltött palackkal a legnagyobb távolságot kell megtennie. A reduktor 10 bar nyomásra lesz beállítva. A pálya tervezett hossza kb. 640 m.
 
A futam alatt a csapattagoknak egymást váltva kell vezetniük a járművet, minimum 3 váltás kötelező (mind a négy csapattag, de legalább kettő felváltva). Ez azt jelenti, hogy a futam alatt a járművel meg kell állni, vezetőt kell váltani, majd tovább kell indulni. Az első váltás már lehet az első körben. Két váltás között minimum 1 kör megtétele kötelező. A váltás csak a pálya egy adott szakaszán lehetséges. A csapattagok a pályán tartózkodhatnak.
 
A jármű átlagsebességének a futam alatt el kell érnie a 12 km/h-t, amibe a vezető csereideje is beleszámít. A kötelező minimum átlagsebesség a megtett összes egész körre vonatkozik. Így egy körön belül nem kötelező az átlagsebesség betartása, mivel az átlag számít. Az utolsó tört kör átlagsebessége nem számít, azaz lehet menni lassabban is, ha nem fut át a célvonalon a jármű, akkor nem számít bele az átlagsebességbe.
 
A járműnek legalább 2 km-t meg kell tennie! – ez értékelési alapkövetelmény!
A jármű a futam alatt megállhat, de az állási és felgyorsulási idő is beleszámít az átlagsebességbe. Az állás alatt csak a vezető háríthatja el a hibát, a csapattagok nem segíthetnek. Megálláskor le kell húzódni a pálya belső felére.
 
Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor ebben a kategóriában nem értékelhető a csapat eredménye. A futam során egyszerre 6-10 jármű van a pályán. A jármű kitolása a pályáról a csapattagok segítségével történik, a versenyben résztvevő többi jármű minimális akadályozásával. Az indítás egymás után, időben eltolva történik. Az elért távolságot a jármű legelső pontjánál mérjük. A kommunikáció a járművezető és a csapattagok között tetszőleges. A fenti előírások maradéktalan betartása esetén a megtett távolság alapján kialakult sorrend a verseny végeredménye.
 
Az első három helyezett kap díjat.
 
3. Ügyességi kategória
 
A járműnek egy feltöltött palackkal a lehető legrövidebb idő alatt kell egy pályakört megtennie. A pálya tervezett hossza kb. 250 - 300 m, amelyen különböző, a haladást nehezítő és ügyességi feladatot jelentő akadályok kerülnek elhelyezésre. A reduktor 10 bar nyomásra lesz beállítva. A járműveknek két kört kell folyamatosan megtenniük, a két kör összideje számít elért eredménynek. Az első kört a járműnek már mozogva, felgyorsulva kell megkezdenie (egy bevezető szakaszon).
 
A felfutási szakaszban a csapattagok nem segíthetnek a jármű gyorsításában (nem lehet megtolni a járművet). A jármű a futam alatt megállhat, de az állási és felgyorsulási idő is beleszámít az adott köridőbe. Az állás alatt a vezető szükség esetén módosíthat a jármű beállításain, de a csapattagok nem segíthetnek.
Amennyiben nem indul tovább 5 percen belül, akkor ebben a kategóriában nem kerül értékelésre.
 
A csapattagok nem tartózkodhatnak a pályán. A járműnek önerőből kell a cél vonalon áthaladnia. Egyszerre egy autó tartózkodhat a pályán. Az összidő alapján kialakult sorrend a verseny végeredménye.
 
Az első három helyezett kap díjat.
 
4. Gyorsulási kategória
 
A járműnek egy feltöltött palackkal egy pályaszakaszt a lehető legrövidebb idő alatt kell megtennie. A pálya tervezett hossza kb. 220 m. A reduktor 10 bar nyomásra lesz beállítva. Két jármű egy vonalról, álló helyzetből és egyszerre indítva egy szakaszt fut be. A csapatok a gyorsasági verseny eredményei alapján lesznek visszafelé összepárosítva (a 6. az 5.-kel, a 4. a 3.-kal, a 2. az 1.-vel).
- Minden csapat csak egyszer indul.
- Max. sebességet is mérünk (az utolsó 5 m-en).
- A startlámpa jelzései: sárga, zöld.
- A reakcióidő beleszámít az eredménybe.
- A kiugrást figyeljük (negatív reakcióidő): aki kiugrik, vagy nem indul el, az kiesik.
 
Az elért időeredmények alapján kialakult sorrend a verseny végeredménye.
 
Az első három helyezett kap díjat.
 
5. A Rexroth Legjobb Pneumobilja 2012
 
A Rexroth Legjobb Pneumobilja 2012 címet az egyes versenykategóriák győztesei közül választja ki a zsűri és a Rexroth vállalatok vezetése.
 
6. Különdíjak
 
A különdíjak a verseny szponzorainak felajánlásai alapján később kerülnek meghatározása.
A tervdokumentációban számolt elérhető legnagyobb sebesség és távolság értékét a verseny során legjobban megközelítő csapat különdíjat kap.
 
7. Előkészület a versenyszámokra
 
A járműre az új palack felhelyezése csak a pneumatikus rendszer teljes leszellőztetése után történhet meg (puffertartály, hőcserélő), ezt a rajtnál külön ellenőrizzük. Rajt előtt a motor már járhat.
 
8. A versenyszámok sorrendje
 
1. Távolsági verseny
2. Ügyességi verseny
3. Gyorsulási verseny
 
9. Eredményhirdetés
 
Az eredményhirdetés a verseny után a helyszínen történik.
 
  A feladat műszaki leírása:
 
Általános feltételek:
 
A feladat egy olyan „pneumatikus jármű” – PNEUMOBIL - tervezése és elkészítése, amely a sűrített levegő energiáját alkalmazva, pneumatikus vezérlő és végrehajtó elemek felhasználásával viszi át a nyomatékot a hajtott kerekekre. A járműnek egy fő vezetővel a fedélzetén kell teljesíteni a versenyszámokat.
 
1.) Jármű kialakítása:
 
a)      A járművet vezető személynek a járművön kell tartózkodnia.
 
b)      A minimális kerékszám 3, amelyeknek minimum két nyomsávban kell elhelyezkedniük.
 
c)      Az eddigi versenyek tapasztalata alapján autó (3 vagy 4 kerékkel, azaz beleülős) vagy a quad (3 vagy 4 kerekű, azaz ráülős) kialakítású szerkezetek szerepeltek. Ettől eltérő kialakítás is lehetséges és engedélyezett a műszaki és a biztonsági követelmények maximális figyelembevételével.
 
2.) Méretek, tömeg:
 
a)      A jármű megengedett hosszúsága max. 2,5 méter, szélessége max. 1,7 méter. Ennek ellenőrzése gépátvételkor, egy a talajra felragasztott 2,5x1,7 méteres téglalappal történik, amelyből nem nyúlhat ki a jármű semmilyen alkatrésze sem.
 
b)      A jármű stabilitása szempontjából fontos a minél alacsonyabb súlypont. Ezért a kialakítás során figyelembe kell venni, hogy a járművezető vállmagassága a vezetési pozícióban nem haladhatja meg a nyomtáv 75%-át, és semmilyen motoralkatrész vagy a palack legmagasabb pontja sem érhet e magasság fölé. Ellenőrzése: Gépátvételkor az ügyességi és gyorsulási versenyszám pilótájának vállmagasságát mérjük a talajtól függőlegesen.
 
c)      Háromkerekű járműveknél a kerekek központja által bezárt háromszög legkisebb szöge nem lehet kevesebb, mint 30° (lásd 1. ábra).
 
 
 
1. ábra
 
 
d)  A jármű szabad has magassága minimum 70 mm, amelynek a biztosítása egy 70 mm magas „fekvőrendőrrel” kerül ellenőrzésre.
e)  A jármű tömege nincs megkötve (célszerű a minimumra törekedni).
 
3.) Vázszerkezet, karosszéria:
 
3.1 Autó jellegű (beülős) kialakítás
 
a) A jármű vázszerkezetének fémből kell készülnie, amely két funkciót kell, hogy ellásson:
 
1.) Esetleges baleseteknél megvédi a vezetőt a sérülésektől.
2.) Hordozza a sűrített levegős palackot, a teljes hajtásláncot és a hajtott kereket (kerekeket).
 
b) Bukócső
 
 
Minden járműbe kötelező bukócső beépítése. A bukócsőnek az alvázhoz, vagy rácsos oldaltartó szerkezethez kell csatlakoznia, és egy darab anyagból kell hajlítani. Anyagát tekintve acél vagy alumínium: a felhasznált cső mérete acél esetében min. 25 mm átmérő és min. 2 mm falvastagság, alumínium esetében min. 35 mm átmérő és 2 mm falvastagság. A keret szélessége vállmagasságban min. 700 mm kell, hogy legyen. A keretnek kellően merevnek kell lennie, és biztosítania kell a fej védelmét is, ezért fejtámlát vagy fejtámlás ülést szükséges a járműbe szerelni. A bukócsövet függőlegesen a fejtámla síkjában kell elhelyezni, és a magasságát úgy kell meghatározni, hogy vezetési pozícióban a sofőr sisakja fölé érjen 5 cm-rel.
 
3.2 Quad jellegű (ráülős) kialakítás
 
a) A jármű vázszerkezetének fémből kell készülnie és úgy kell kialakítani, hogy hordozza a sűrített levegős palackot, a teljes hajtásláncot és a hajtott kereket (kerekeket).
b) A háttámla nélküli vezető ülését a vázszerkezetre kell építeni. A vázszerkezet nem tartalmazhat olyan kiálló alkatrészeket, amelybe a vezető probléma esetén beleakadhat, vagy akadályozza őt a járműről való leszállásban (leesésben).
 
3.3 Általános előírások a vázszerkezetre és karosszériára
 
a) A vázszerkezetnek biztosítania kell a palack és a reduktor mechanikai védelmét, vagyis azokat a vázszerkezeten belül kell elhelyezni. Akinek a járműve ezt a feltételt nem teljesíti, az biztonsági okokból nem állhat rajthoz egyik versenyszámban sem.
b) A palack nem helyezhető el függesztve a váz alatt, közvetlenül az útburkolat fölött.
 
c) Az egyéb részek anyagukban, kivitelükben nincsenek megkötve. (Kompozit anyagok használata megengedett)
 
d) A járműre nem szükséges zárt karosszériát építeni, de a vezetőt a hajtómű mozgó alkatrészeitől egy védőfallal kell elválasztani.
 
e) A jármű elején lehetőleg egy ütközési „gyűrődő” zónát kell kialakítani, amely ütközés esetén tompítja a becsapódás erejét. Anyagában nincs megkötve, de úgy kell elkészíteni, hogy az arról esetlegesen leváló darabok sérülést ne okozhassanak. Azoknál a járműveknél, ahol az első kerék középen helyezkedik el, a gyűrődési zóna nem szükséges.
 
4.) Motor:
 
a) A sűrített levegő nyomási energiáját a Rexroth pneumatikus hengereivel és vezérlő szelepeinek felhasználásával kell mechanikai munkává átalakítani.
 
b) Maximálisan felhasználható hengerek: 4 darab (max. D=100 mm-es méretig, katalógus szerinti szabványos lökettel).
 
c) A járművön csak egy motor alkalmazható, amely egy mechanikai egységet alkot. (egy kihajtó főtengely van) A motor működése közben a főtengelyt forgató munkahengereket a hajtáslánc megváltoztatása nélkül, csak pneumatikus (elektropneumatikus) kapcsolással lehet leválasztani.
 
d) A motort úgy kell beépíteni, hogy a külső szemlélő láthassa annak felépítését, vagy átlátszó burkolat alkalmazható. Az a csapat, aki ennek a pontnak nem felel meg, az 25%-os pontcsökkentéssel lesz büntetve a műszaki kategóriában.
 
e) A járműben a motort úgy kell elhelyezni, hogy az a kerekek külső oldalához illesztett függőleges irányú érintő síkján max. 200 mm-rel nyúlhat túl (lásd 2. ábra). A nem motorhoz tartozó alkatrészek tovább is nyúlhatnak.
 
 
 
2. ábra
 
f) Az előző versenyeken részt vett csapatok lehetőleg a már rendelkezésre álló pneumatikus elemeket használják fel a jármű építése során, és csak a hiányzó, illetve kiegészítő elemet adják meg új igényként.
 
g) A vezérlés lehet elektropneumatikus is; ebben az esetben az előírt feszültség: 24V DC.
 
h) Az elektromos vezérlő egységet, PLC-t a nedvesség (eső) ellen védeni kell, ezért az ilyen részegységeket IP54 szigetelési osztályú, legalább egy oldalán átlátszó dobozban kell elhelyezni.
 
i) Amennyiben csapat a jármű hajtás-vezérlését PLC alapú vezérléssel kívánja megoldani, úgy egy alap PLC konfigurációs csomagot tudunk biztosítani. A versenyen az IndraControl L10 típusú PLC-n túl más típus alkalmazását nem engedélyezzük!
 
j) Az előző versenyeken részt vett intézmények a már rendelkezésre álló PLC-t használják fel a jármű építése során, és csak a hiányzó, illetve kiegészítő elemet adják meg új igényként.
 
5.) Külső energia bevitel
 
a) A rendszerben lévő levegő hőcserélőn keresztül a külső környezeti hővel, ill. a környezeti levegő beszívásával és hozzákeverésével melegíthető. A melegítés a versenyszámok előtt, a palack felhelyezése után megengedett. A hőcserélő lehet szabad vagy kényszerített áramlású. Kényszerített áramlás esetén a „ventillátort” csak a palack energiájával lehet meghajtani. Levegő beszívása esetén a szívó-nyomó rész is csak a palack energiájával működhet.
 
b) A verseny folyamán a jármű hajtásához egyéb energia, ill. hőenergia használata más formában (az „5.a” pontban leírtak kivételével), vagy emberi erő alkalmazása nem megengedett (kivéve a vezérléshez használt akkumulátor).
 
6.) Puffer tartály:
 
A puffertartály anyaga és rögzítése meg kell, hogy feleljen a nyomástartó edényekre vonatkozó követelményeknek.
 
7.) Hajtáslánc:
a) A hajtáslánc felépítését tekintve szabadon tervezhető: direkt, ill. áttételezett hajtásként.
 
b) Elektromos vagy hibrid hajtás nem engedélyezett!
 
c) A hajtásláncnak kötelező szabadonfutóval és/vagy tengelykapcsolóval rendelkeznie.
 
d) A hajtásláncban változtatás (átszerelés) lehetséges az egyes versenyszámok között, de csak azzal a feltétellel, hogy sem hozzáadni sem elvenni nem lehet a szerkezetből, tehát ami módosul, az eleve funkcionális része kell, hogy legyen a konstrukciónak.
 
8.) Kerékfelfüggesztés:
 
a) A jármű kerekeinek felfüggesztéséhez bármely elv alkalmazható.
 
b) Az alkalmazott kerekek átmérője minimum 400 mm.
 
c) A versenypálya anyaga bitumen.
 
9.) Kormánymű:
 
a) A jármű bármely elv alapján működő kormányművel kivitelezhető.
 
b) A jármű legyen könnyen irányítható, a vezető legyen képes normál erőkifejtés mellett az egyenes haladást és a kanyarodást biztosítani.
 
c) A járműnek meg kell tudni fordulni 8 méter széles versenypályán.
 
10.) Fék:
 
a) A jármű összes kerekét el kell látni üzemi fékberendezéssel. Ezeket két egymástól független körbe kell bekötni, amelyek képesek a sebesség hatékony csökkentését és a jármű megállítását garantálni a mozgásban lévő járműnél. (pl.: Ha háromkerekű a jármű és mechanikus /bowden-es/ a fék rendszer, a pedálba min. két bowden-t kell bekötni, egyet az első kerekekhez és egyet a hátsóhoz. Amennyiben az egyik kör /bowden/ sérül, a másiknak még működőképesnek kell maradnia.)
 
b) A járművet rögzítő fékkel is el kell látni (ez lehet valamelyik fékkör mechanikus reteszelése is).
 
c) A fékek beállítása fékpróbával kerül ellenőrzésre.
Ellenőrzése: Gépátvételkor fékpróbával.
Fékezés közben a fékeknek azonos hatásfokkal kell dolgozni („kormány-elhúzás”
nem megengedett)
 
11.) Üzemanyagtartály:
 
a) Az energiaforrás egy darab sűrített levegős palack (űrtartalom 10 liter, névleges nyomás 200 bar). A palack nyomáscsökkentővel van ellátva.
 
b) A palackot a vázszerkezethez kell rögzíteni, és biztosítani kell kicsúszás ellen is. A reduktort úgy kell elhelyezni, hogy borulásnál, fizikai útakadálynál vagy egyéb sérülésveszély esetén védve legyen. A palack rögzítésére a „gumipók” nem engedélyezett módszer.
 
c) A palack műszaki adatai:
1.) Mérete: A pontos adatokat később közöljük!
2.) A nyomáscsökkentő típusa: Messer FC-2000
3.) A nyomáscsökkentő csatlakozása: Gyorscsatlakozó, amely 10 mm-es külső átmérőjű műanyag csövet fogad
4.) A nyomáscsökkentő levegő áteresztőképessége: lásd a Pneumobil honlapján a letölthető dokumentumok között.
 
12.) Biztonsági előírások:
a) A járművet irányító versenyző részére biztonságos tartózkodási helyet kell kialakítani.
 
b) Autó jellegű ülés esetén minimum hárompontos biztonsági öv alkalmazása kötelező.
c) Quad (ráülős) jellegű ülés esetén (háttámla nélküli) nem kell biztonsági öv, viszont térdvédő, könyökvédő és protektor vagy motoros védőruha használata kötelező. A védőruházatot a hosszú távú futam ideje alatt nem kötelező minden versenyzőnek viselnie.
 
d) Quad (ráülős) jellegű kivitel esetén a „gázt” folyamatosan tartani kell. Elengedéskor magától álljon vissza alaphelyzetbe. Cél: a járművezető esetleges leesésekor a jármű ne menjen tovább.
 
e) A pneumatikus rendszernek tartalmaznia kell egy vész-stop kört, amelynek feladata a pneumatikus kör teljes légtelenítése. Ennek működtetőjét olyan helyen kell elhelyezni, hogy akár a vezető, akár egy külső segítő személy számára könnyen elérhető legyen. A vész-stop kör nem alkalmazható a járművön, mint indítórendszer. A vész-stop körök – kötelezően használandó - kapcsolási rajzai a www.pneumobil.hu honlapon találhatóak. Csak ezek a kapcsolások és pneumatikus elemek használhatók fel!
 
f) Az esetleges áramforrást (akkumulátor) biztonságosan kell rögzíteni, és a járművet áramtalanító kapcsolóval kell ellátni, amelyet a vész-stop kör működtetőjéhez hasonlóan kell elhelyezni.
 
g) A biztonsági áramtalanító és légtelenítő (vész-stop) működtető elemeit piros keretes fehér háromszöggel kötelező jelölni. (kialakítását lásd a honlapon)
 
h) Az egyes futamokon a járművek vezetői, illetve utasai motoros (a KRESZ előírásainak megfelelő) bukósisakot kötelesek viselni. Kerékpáros, ill. egyéb védősisak használata nem megengedett.
 
i) Baleset esetén:
- amennyiben nincs személyi sérülés, és a versenyző önerőből, vagy a pályabírók segítségével (jármű „talpra állítása”, menetirányba fordítása ) folytatni tudja a versenyt, a futamot értékelni lehet a számára. (a felhasznált idő beleszámít az eredményébe)
- amennyiben személyi sérülés történt a futamot meg kell szakítani és a helyszínt biztosítani kell, a verseny bíróság további döntéséig.
 
13.) Rexroth elemek:
 
a) A sűrített levegő nyomási energiáját mechanikai munkává alakítását a Rexroth pneumatikus hengereivel és vezérlő szelepeinek felhasználásával kell megoldani.
 
b) A rendszerhez csak a Rexroth által gyártott és a verseny honlapján közzétett elemek használhatók fel.
 
c) A jármű rendelkezhet a hajtásrendszeren kívül más pneumatikával működtetett funkcióval is. Ebben az esetben az elemek finanszírozásáról külön megállapodás szükséges.
 
14.) Dokumentáció:
 
a) A tervdokumentációt a következők szerint kell a nevező csapatoknak elkészíteniük:
 
1.) A műszaki dokumentációt a honlapon található „Műszaki dokumentáció” formanyomtatványon kell benyújtani 1 darab pdf fájlban (minden műszaki információt ebben a dokumentumban kell elhelyezni, mellékleteket nem fogadunk el).
 
2.) Az elemigényt az ugyancsak a honlapon található „Elemigény” táblázatban kell összeállítani és beküldeni.
 
A dokumentáció minden oldalát el kell látni dátummal és variáció számmal. A későbbi módosítások, kiegészítések alkalmával, a variációszámot léptetni kell és a teljes dokumentációt újra meg kell küldeni.
 
A dokumentáció csak a felkészítő tanár ellenőrzése után, az ezt igazoló aláírásával küldhető be.
 
b) Határidők:
1.) Beadási határidő:                                                    2011.12.19.
2.) Visszajelzés a megfelelésről, hiánypótlásról:         2012.01.20.
3.) Hiánypótlás javítás:                                                  2012.02.03.
4.) Visszajelzés, végleges döntés a megfelelésről:     2012.02.15.
(csak azoknak, akiknek pótolni kellett)
 
c) A késve vagy a visszajelzés után is hiányosan beadott dokumentáció esetén a csapat 50%-os pontlevonással lesz büntetve a műszaki kategóriában. Erről értesítést küldünk a „Határidők:” 4. pontja szerint.
 
d) A beküldésre kerülő dokumentáció magyar vagy angol nyelven készüljön.
 
15.) Rajtszám és reklámfelületek:
 
a) A járművön két különálló A3 méretű, sík felületet kell kialakítani a rajtszám elhelyezésére (elől, illetve bal vagy jobb oldalt, jól látható helyen), amely lehet a karosszérián, vagy külön, erre a célra felszerelt táblán. A megfelelő felület hiánya esetén a jármű nem állhat rajthoz.
 
b) A járművön A4-es méretben el kell helyezni az oktatási intézmény lógóját és nevét.
 
c) A járművön más szponzorok hirdetései is elhelyezhetők, maximum A4 méretben. Egy hirdetés legfeljebb kétszer szerepelhet. A Rexroth elemek piaci versenytársainak reklámjai nem helyezhetők el a járművön. Kérdéses esetben a csapatnak a verseny előtt, a szervezőbizottsággal kell egyeztetnie.
 
d) A versenyen a csapattagoknak a Rexroth által biztosított pólót kell viselniük, amelyet a verseny előtt egy hónappal minden csapatkapitány kézhez kap. A szponzori logók ezen a pólón helyezhetők el.
 
 
 Általános információk:
 
1) Dátum, helyszín:
 
A verseny időpontja: 2012. május 11-12-13 (hazautazás).
A verseny helyszíne: Eger, Érsekkert.
 
2) A verseny lebonyolítása:
 
a) Gépátvétel – a műszaki paramétereknek, valamint a biztonsági előírásoknak való megfelelés ellenőrzése.
 
1.) Tervezett időpont: 2012. május 11-én, 8:00-13:00 között.
2.) Versenyzői eligazítás
3.) Felvonulás és járműbemutató Eger belvárosában
4.) A járművek az ellenőrzés után zárt és őrzött parkolóba kerülnek.
 
b) Edzőfutamok a verseny előtt (kötelezőek).
 
Tervezett időpont: 2012. május 12-én, 7:00-9:30 között.
 
c) Versenyfutamok:
 
1.sz. versenykategória: Megtett legnagyobb távolság
2.sz. versenykategória: Ügyességi verseny
3.sz. versenykategória: Gyorsulási verseny
 
Tervezett időpont: 2012. május 12.-én, 10:00-tól.
 
d.) A verseny időtartamára – 2012 május 11/12 és 12/13 éjszakára szállást biztosítunk a
csapatok tagjai és felkészítő tanáraik részére.
 
3) A benevezett csapatok a versenyen saját felelősségükre vesznek részt.
 
a) A verseny megkezdése előtt, a résztvevő csapatok írásban nyilatkoznak a versenyre vonatkozó szabályok és a rendezők utasításainak elfogadásáról és azok betartásáról.
 
b) Nyilatkoznak arra vonatkozóan, hogy a konstrukció az emberi egészségre és a környezetre veszélyforrást nem jelent, sem statikus, sem működő, mozgó állapotban.
 
c) A résztvevők kötelesek nyilatkozatot tenni a tekintetben, hogy közvetlenül a rendezvény előtt és annak időtartama alatt a jármű vezetői, valamint segítő csapattársaik sem alkoholt, sem gyógyszert, sem kábítószert nem fogyasztottak, illetve nem fogyasztanak, és ilyen szerek hatása alatt nem állnak.
 
d) A versenyen a résztvevő csapatok tagjai az általuk harmadik személynek okozott kárért erkölcsi és anyagi felelősséggel tartoznak.
 
e) A verseny ideje alatt a versenyzők által, valamint a járműveik által okozott vagyoni és nem vagyoni károkért a rendezők a kárfelelősséget kizárják.
 
f) A rendezőket semmiféle felelősség nem terheli a bizonyítottan nem a rendezők hibájából adódó esetleges balesetekért.
 
4) A versenynek országos és régiós médiaképviselők meghívásával megfelelő nyilvánosságot kívánunk biztosítani.
 
A versenyre készült járművek későbbi szakmai rendezvényeken történő szerepeltetetésére a rendezők a versenyző csapatokkal megállapodást szándékoznak kötni. Ennek feltételeit csapatonként külön szükséges meghatározni.
 
5) Egyéb információk:
 
a) A korábbi versenyeken részt vett járművek – a 2012. évi versenykiírásnak maradéktalanul megfelelő átépítésük után – nevezhetők a versenyre.
 
b) A verseny megtekintése nyilvános.
 
6) A levelezést minden esetben az alábbi címre kérjük:
 
Bosch Rexroth Pneumatika Kft.
3300 Eger, Bánki Donát u. 3.
 
illetve a pneumobil@boschrexroth.hu e-mail címre.
 
Eger, 2011. október 01.
 
 
 
EMLÉKEZTETŐ - Fontos határidők:
 
2011. október 21.                      - Jelentkezés a Rexroth termékismertető előadásaira
2011. november 07.                - Nevezési határidő
2011. november 24.                  - Nevezés visszaigazolása
2011. december 19.                - Dokumentáció megküldési határideje
2012. február 20.- március 9.   - Rexroth-elemek átadása/átvétele
2012. március 12.-április 13.    - Pneumatikus csatlakozók átadása/átvétele
2012. május 11.                        - Gépátvétel
2012. május 12.                        - Pneumobil verseny