Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar
Robert Bosch Mechatronikai Intézeti Tanszék
belép
Bosch
Bosch Rexroth


VI. Nemzetközi Rexroth Pneumobil Verseny 2013

 

 
V E R S E N Y K I Í R Á S
 
Az egri Bosch Rexroth Pneumatika Kft., valamint a budapesti Bosch Rexroth Kft. hatodik alkalommal hirdet versenyt felsőoktatási intézmények hallgatóinak, pneumatikus hajtással rendelkező járművek tervezésére és kivitelezésére.
 
Az elkészített „járművek” több versenyszámban mérik össze teljesítményüket: a megtett legnagyobb távolság, az ügyességi és a gyorsulási kategóriákban. A legfontosabb értékelési szempont a megoldás műszaki eredetisége és a kivitelezés technikai színvonala.
 
A versenyre egyetemi és főiskolai oktatási intézmények maximum 4 fős csapatai nevezhetnek (intézményenként és kategóriánként legfeljebb 3 csapat).
 
A versenyt két kategóriában hirdetjük meg:
 
- Normál kategória: A nevezéskor valamennyi csapattagnak, a verseny napján pedig a benevezett csapattagok közül minimum 2 főnek hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie.
 
- Senior kategória: Azok a végzett hallgatók nevezhetnek, akik az előző évi versenyek valamelyikén részt vettek, és egykori alma materük biztosítja részükre a korábbi kész járművet. Ehhez a pneumobilhoz, újabb Rexroth elemeket nem biztosítunk, egyebekben pedig a 2013 évi versenykiírásnak kell megfelelniük.
 
A nevezésnek tartalmaznia kell a felelős csapatvezető (műszaki felkészítő tanár) adatait, aki az adott intézmény oktatója, valamint a csapat kapcsolattartójának elérhetőségét (A kapcsolattartó lehet csapattag hallgató is.).
 
A rendező vállalatok ez évben először egy új versenyszámot hirdetnek meg a pályázó csapatok részére: kiegészítő vezérlési, adatgyűjtési és megjelenítési feladat formájában. Ennek a szabadon választható versenyszámnak a kiírása külön mellékletben található. (lásd: Versenykiírás - Kiegészítő vezérlési, adatgyűjtési és megjelenítési versenyszám)
 
A versenyre szóló jelentkezést a honlapról is letölthető „Nevezési lapon” kell eljuttatni a nevezési címre.
 
A rendező vállalatok a versenyen részt vett hallgatóknak „Drive&Control Bizonyítvány”-t adományoznak, melyben elismerik a versenyre való felkészülés során szerzett szakmai és személyes képességeiket.
A versenyen egy csapat járműve elnyeri a „Rexroth Legjobb Pneumobilja 2013” címet.
A „Rexroth Legjobb Pneumobilja 2013” csapat, valamint a Normál kategória versenyszámainak a győztesei külföldi tanulmányúton vesznek részt. A verseny Normál kategóriájában valamennyi futam első három helyezettje és a Senior kategória összetett győztese tárgyjutalomban részesül.
 
A versenyre szóló nevezések beküldési határideje: 2012. november 05.
 
A nevezési cím: Bosch Rexroth Pneumatika Kft.
                           3300 Eger, Bánki Donát u. 3.
   illetve a pneumobil@boschrexroth.hu e-mail cím.
 
A verseny időpontja: 2013. május 10-11. (péntek-szombat)
 
További információ: www.pneumobil.hu
 
 
 
 V E R S E N Y K I Í R Á S – T E L E M E T R I A
 
Kiegészítő vezérlési, adatgyűjtési és megjelenítési versenyszám
 
A 2013-ban meghirdetett VI. Nemzetközi Rexroth Pneumobil Versenyt a rendező vállalatok ez évben először egy új, kiegészítő versenyszámmal hirdetik meg a pályázó csapatok részére: kiegészítő vezérlési, adatgyűjtési és megjelenítési feladat formájában.
 
Az egri Bosch Rexroth Pneumatika Kft., valamint a budapesti Bosch Rexroth Kft. az ipari tendenciáknak megfelelően a villamos vezérlési, megjelenítési és táv-beavatkozási megoldások megismertetése érdekében hirdeti meg a versenyszámot.
Az elkészített „járművek” a hosszú távú versenyszám során kapnak lehetőséget bizonyítani a működő megoldásukat a gyakorlatban is.
 
A feladat műszaki részletezése:
A PLC-s vezérlést használó csapatoknak a járművük néhány fizikai paraméterének a mérését kell, hogy megoldják, ezeket a mérési adatokat gyűjteniük kell, és rádiófrekvenciás adattovábbítás után egy PC-n kell tudni megjeleníteni ezeket, valós időben vagy közel valós időben, grafikus formában, a Rexroth WinStudio nevű szoftveres fejlesztői környezet segítségével. Első sorban a mért adatok megjelenítése a feladat, de pályázatot lehet benyújtani a PC-n keresztüli beavatkozás lehetőségére is. Természetesen a feladat megoldását Rexroth eszközökkel kell kivitelezni.
A mérendő és megjelenítendő fizikai paraméterek:
1. Pneumatikus munkahengerek töltő nyomása
2. A hengerbe áramló levegő térfogat árama
3. A dugattyú pozíciója (vagy diszkrét értékek formájában reed-relék segítségével, vagy útmérő szenzor segítségével analóg érték formájában)
 
Származtatott megjelenítendő paraméterek:
1. Dugattyú átlag sebessége egy munkaütemben
2. Út-idő diagram
3. Elmozdulás-erő diagram
4. Jármű tényleges sebessége
5. Összefüggések grafikus megjelenítése a dugattyúsebesség, légfogyasztás és a jármű sebessége között
 
A pályázati anyag tartalmazhatja egy analóg vezérlésű elektro-pneumatikus nyomásszabályozóval történő beavatkozás lehetőségét is.
 
A versenyszámhoz bizonyos technikai eszközöket a Bosch Rexroth Pneumatika Kft., valamint a Bosch Rexroth Kft. biztosítanak, ezek a következők:
 
Terepi eszközök (szenzorok, beavatkozók):
• Reed-relé: ST6
Rendelési szám: 0 830 100 629
• Elektro-pneumatikus nyomásszabályozó: ED02 (0-10 bar, AI: 4-20 mA; AO: 4-20 mA)
Rendelési szám: R414002411
• Útmérő szenzor: SM6 (256 mm)
Rendelési szám: R412010416
• Nyomászenzor: PE5 (0-10 bar; AO: 0-10V/4-20 mA; PNP)
Rendelési szám: R412007987
• Áramlászenzor: AF1 (250-5000 l/h; AO: 4-20 mA)
Rendelési szám: R412010674
 
Kiegészítő Inline analóg modulok a CML10 PLC-hez:
• 8 csat. analóg bemenet: R-IB IL AI 8/SF-PAC
Rendelési szám: R911308493
• 1 csat. analóg kimenet: R-IB IL AO 1/SF-PAC
Rendelési szám: R911170787
• Tápszegmens analóg modulhoz R-IB IL 24 PWR IN/R-PAC
Rendelési szám: R911170446
 
Rádiós adattovábbító eszköz:
• Rádiós transciever eszköz, Ethernettel. A pontos típust később adjuk meg.
Javasolt WLAN adó/vevő: Phoenix Contact 2692791 FL WLAN EPA
Javasolt access point: Phoenix Contact 2700718 FL WLAN 5100
 
Vizualizációs szoftver és licensz (Win XP és 7 operációs rendszerre):
• Adathordozó DVD: SWA-WINSTU-RUD-07VRS-D0-DVD**
Rendelési szám: R911323924
• Szoftver licensz: SWS-WINSTU-RUD-07VRS-D0-1K5
Rendelési szám: R911323596
 
(Saját PC alkalmazása az elvárt)
 
A fenti eszközöket a rendező vállalatok többhengeres motor konstrukció esetén is csak 1 db henger állapotának a monitorozására bocsátják a pályázaton nyertes három csapat részére.
A többhengeres konstrukciók esetén a teljes motor monitorozása a mechanikai kapcsolatokon keresztüli összefüggések segítségével lehetséges, de nem kötelező.
 
A versenyszámban indulni kívánók pályázati feltételei:
• A versenyben induló járművön a Rexroth által biztosított CML10 tip. PLC-s vezérlés alkalmazása. A beadott alap tervdokumentáció színvonala is értékelési szempont.
• Színvonalas kiegészítő pályázat benyújtása: kapcsolási tervvel, szoftver folyamatábrával, használni kívánt komponensekkel, tervezett képernyő struktúrával stb. a megvalósítandó feladatról.
• A három nyertes pályázó csapat plusz egy fővel kiegészítheti a csapat létszámukat, a plusz feladat megoldása miatt. Így ez a három csapat maximum 5 fővel állhat rajthoz
• Pályázatot nyújthatnak be mind a Normál kategóriában, mind a Senior kategóriában induló csapatok.
 
A Bosch Rexroth vállalatok által felállított versenybíróság az első három legszínvonalasabb pályázót jutalmazza a benyújtott pályázatok alapján úgy, hogy a „Feladat műszaki részletezése” pontban foglalt technikai eszközök közül a pályázati tervdokumentációban tervezetteket, részükre díjmentesen rendelkezésükre bocsátja.
Természetesen a többi pályázó csapat is megvalósíthatja a megoldását, de őket a fenti formában nem tudjuk támogatni.
 
Legfontosabb értékelési szempont a megoldás műszaki eredetisége, a tervezés részletessége és színvonala.
A versenybíróság döntésének közzététele: 2013.01.21.
 
A versenyre szóló jelentkezést a honlapról is letölthető „Nevezési lapon” kell jelezni, az erre a célra szolgáló pont alatt és kell eljuttatni a nevezési címre.
 
A rendező vállalatok a versenyszámban részt vett hallgatóknak „Drive&Control Bizonyítvány”-t adományoznak, melyben elismerik a versenyre való felkészülés során szerzett szakmai és személyes képességeiket.
 
A versenyre szóló nevezések beküldési határideje: 2012. november 05.
 
Dokumentáció beküldési határidő: 2012.12.30.
 
A nevezési cím: Bosch Rexroth Pneumatika Kft.
                           3300 Eger, Bánki Donát u. 3.
   illetve a pneumobil@boschrexroth.hu e-mail cím.
 
A verseny időpontja: 2013. május 10-11. (péntek-szombat)
 
További információ: www.pneumobil.hu
 
 
 
 
 Versenyszabályzat
 
1. Általános információk:
 
A verseny hivatalos neve: VI. Nemzetközi Rexroth Pneumobil Verseny 2013
A verseny időpontja: 2013.05.10.-11. (péntek – szombat)
 
A verseny szervezőbizottságának címe:
Egész évben: Bosch Rexroth Pneumatika Kft
  3300 Eger, Bánki Donát u. 3.
 
  Bosch Rexroth Kft.
  1149 Budapest, Angol u. 34.
 
  E-mail: pneumobil@boschrexroth.hu
  Web: www.pneumobil.hu
 
A versenynapokon: A verseny helyszínén versenyiroda működik.
 
Hivatalos személyek
A szervezőbizottság vezetője: Tamás Endre
A verseny technikai vezetője: Bolyki Ferenc
A versenybíróság vezetője: Fülep Richard
Rendezvénykoordinátor: Pekk Enikő
Marketing – sajtó koordinátor: Mohácsi Veronika
 
Biztonsági vezető: Rendező megbízottja
Időmérés: Rendező megbízottja
Rendezvényszervező: Rendező megbízottja
 
2. Versenypálya
 
A verseny az egri Érsekkertben kialakított zárt pályán kerül megrendezésre.
Ezen a pályán más-más nyomvonal kerül kialakításra a különböző versenyszámokhoz.
 
3. Versenyszámok, kategóriák
1. Műszaki értékelés
2. Hosszútávú futam
3. Ügyességi futam
4. Gyorsulási futam
 
Normál kategória: A nevezéskor valamennyi csapattagnak, a verseny napján pedig a benevezett csapattagok közül minimum 2 főnek hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie.
 
Senior kategória: Azok a végzett hallgatók nevezhetnek, akik az előző évi versenyek valamelyikén részt vettek, és egykori alma materük biztosítja részükre a korábbi kész járművet.
 
4. Versenyszámok szabályai
 
Műszaki értékelés:
 
A versenyfeladatnak ez a pontja két részből áll:
 
            1. Dokumentáció kidolgozása, elemigény összeállítása.
Az erre a pontra adható maximum pontszám adja a Műszaki értékelés pontjainak a 25 % -t.
 
2. A kész jármű értékelése műszaki és innovációs szempontból.
Az erre a pontra adható maximum pontszám adja a Műszaki értékelés pontjainak a 75 % -t. Ehhez a részhez tartozik a „Biztonsági átvétel” eredménye is.
 
ad 1./ A dokumentáció kidolgozására vonatkozó előírások:
 
- A műszaki dokumentációt a honlapon található „Tervdokumentáció” formanyomtat-ványon kell benyújtani 1 darab pdf fájlban (minden műszaki információt, pneumatikus kapcsolási rajzot, ebben a dokumentumban kell elhelyezni, külön mellékleteket nem fogadunk el).
- Az elemigényt az ugyancsak a honlapon található „Elemigény” táblázatban kell összeállítani és külön Excel fájlban megküldeni.
 
A dokumentáció minden oldalát el kell látni dátummal és variáció számmal. A későbbi módosítások, kiegészítések alkalmával, a variációszámot léptetni kell és a teljes dokumentációt újra meg kell küldeni.
 
A dokumentáció csak a felkészítő tanár ellenőrzése után, az ezt igazoló aláírásával küldhető be.
 
o Határidők:
�� Beadási határidő: 2012.12.30.
�� Visszajelzés a megfelelésről, hiánypótlásról: 2013.01.21.
�� Hiánypótlás javítás: 2013.02.04.
�� Visszajelzés, végleges döntés a megfelelésről: 2013.02.18. (csak azoknak, akiknek pótolni kellett)
 
o A késve vagy a visszajelzés után is hiányosan beadott dokumentáció esetén a csapat 50%-os pontlevonással lesz büntetve a műszaki kategóriában. Erről értesítést küldünk a „Határidők:” 4. pontja szerint.
 
o A beküldésre kerülő dokumentáció magyar vagy angol nyelven készüljön.
 
ad 2./ A kész jármű értékelése műszaki és innovációs szempontból:
 
Az ellenőrzés célja kettős:
 
- A jármű versenyre bocsáthatóságának eldöntése, megfelelés a versenykiírás követelményeinek. A biztonsági követelmények ellenőrzése, részletesen lásd az 5. pontban. Amelyik csapat ennek a pontnak nem felel meg kizárható a fizikai versenyszámok valamelyikéből.
 
- A jármű műszaki tartalom szempontjából történő értékelése és annak a versenyre benevezett többi járművel való összehasonlítása:
 
o A csapat bemutatja működés közben a járművet, valamint egy „tematikus poszteren”szemlélteti a tervezés és építés menetét, maximum 5 percben. Ennek részletes tartalmi követelményeit később közöljük.
o A tervdokumentáció beküldése a megkövetelt forma szerint, a kért határidőre, és a kész jármű ennek való megfelelése
o A pneumatikus kapcsolás megoldása
o Innovációs tartalom, ötletes megoldások
o Alkalmazott szerkezeti és alapanyagok
o A kivitelezés minősége, a megjelenés, design
o Eredményesség a többi versenykategóriában. (az első három helyezettnek minden fizikai versenyszámban értékelt eredményt kell elérnie)
 
A zsűritagok a fenti szempontok alapján állapítják meg a helyezési sorrendet.
Fontos, hogy a gépátvételen a csapatok időben jelenjenek meg, mivel a zsűrinek a helyezési sorrend felállításához az összes járművet látnia kell.
A késve érkező csapat ebből a kategóriából ki lesz zárva.
 
Fizikai versenyszámok:
 
Általános információk: Tilos olyan csapatnak a pályára lépni, aki a műszaki átvételen nem jelent meg, és ott versenyzési engedélyt és rajtszámot nem kapott. A járműben a rajtterületen és a versenypályán csak a versenyző ülhet.
A boxutcában és a rajtsávban bemutatott „akrobatikus mutatvány” valamint az 5 km/h sebességhatár átlépése a csapat azonnali kizárását vonja maga után!
 
Zászlójelzések:
�� Lengetett piros zászló jelzi a verseny vagy edzés megszakítását. A versenyzőknek lassan vissza kell térniük a boksz utcába.
�� Lengetett sárga zászló jelentése: veszély a versenyző előtt. A versenyzőknek lassítaniuk kell, illetve fel kell készülniük a megállásra. A zászlójelzés ideje alatt előzni tilos. A sárga zászló hatálya a legközelebbi zöld színű zászlóval jelző versenybíróig tart.
�� Lengetett kék zászló jelzi, hogy gyorsabb jármű van mögöttünk, amit a legközelebbi alkalmas pályaszakaszon biztonsággal el kell engedni.
 
Rajthoz sorakozás rendje: A rajthoz sorakozás a szervezők által versenyszámonként kiadott rajtlista alapján történik. A csapatoknak a mentorok utasításai alapján kell a rajtsávba sorakozniuk. A rajtzóna három állomásból áll:
 
1. Rajtiroda
A rajtsávba indulási lista alapján besorolt járművek itt jelentkeznek startra a versenybírónál. Ezen a ponton lehet érvényesíteni a műszaki probléma esetén a (versenyszámonként más szabályok szerinti) hátrasorolást (tehát, legalább egy csapattagnak ezt akkor kell jelezni, ha a csapatot rajthoz szólítják). A rajtirodánál jelen lehetnek a csapattagok és a felkészítő tanár is.
 
2. Ellenőrző pont
Ezen a ponton, versenybíró jelenlétében lehet nyomás alá helyezni a pneumatikus rendszert. Itt kerülnek ellenőrzésre a puffertartályok feltöltésére vonatkozó szabályok. A sofőrnek legkésőbb itt kell elfoglalni a helyét a járműben, és be kell mutatni, hogy minden biztonsági előírásnak megfelel a rajt előtt (biztonsági öv becsatolva, védőruha, stb.). Az ellenőrző pontnál jelen lehetnek a csapattagok és a felkészítő tanár is.
 
3. Startzóna
A startzónába járműnek és vezetőjének versenykész állapotban kell beállnia. Innen kerül végrehajtásra a rajtoltatás versenybírói jelzés vagy rajtlámpa segítségével. A rajtzónában csak a jármű vezetője tartózkodhat.
 
Az egyes futamokon a járművek vezetői, illetve utasai motoros (a KRESZ előírásainak megfelelő) bukósisakot kötelesek viselni. Kerékpáros, ill. egyéb védősisak használata nem megengedett.
 
Baleset esetén:
- amennyiben nincs személyi sérülés, és a versenyző önerőből, vagy a pályabírók segítségével (jármű „talpra állítása”, menetirányba fordítása) folytatni tudja a versenyt, a futamot értékelni lehet a számára. (a felhasznált idő beleszámít az eredményébe)
- amennyiben személyi sérülés történt a futamot meg kell szakítani és a helyszínt biztosítani kell, a versenybíróság további döntéséig.
 
Kvalifikációs futam:
A futam célja a versenyszabályokban előírt kritériumoknak való megfelelés bizonyítása, valamint az eredmény feldolgozása adja a versenyfutamok rajtsorrendjét.
 
A futamon értékelésre kerülő mérőszám egy számított érték:
 
                                  __Nyomásesás (bar)__
Kvalifikációs fok = Átlagsebesség (km/óra)
 
 
Az eredmény megmutatja, hogy várhatóan melyik csapat képes teljesíteni a hosszútávú futam alapelvárásait és a rajtsorrend is ez alapján kerül megállapításra minden versenyszámhoz.
 
A futam lebonyolítása: A rajtzónába beérkezett versenykész jármű palackjának nyomásértékét leolvassák a versenybírók és csak ez után rajtoltatható a pneumobil. Két kört kell megtenni a kijelölt pályán, majd a levezető körben a kijelölt ponton a versenybírók leolvassák a palack nyomásának aktuális értékét. Ez után bírói utasításra lehet befejezni a levezető kört.
 
A futam szabályai:
- A kijelölt menetiránnyal szemben haladni tilos.
- Minden nemű megállás beleszámít a köridőbe (átlagsebességbe)
- Kisebb műszaki hibák elháríthatóak a pályán, de csak a vezető által
- Segítségkérés a pályabírók felé, csak álló járműből a kéz feltartásával
 
Hosszútávú futam:
 
A futam célja: Egy feltöltött palackkal a legnagyobb távolságot megtenni
A pálya tervezett hossza: ~580 méter.
 
A futam lebonyolítása: A rajtsávba a kiadott rajtsorrend alapján kell felsorakozni majd innen a versenybírók jelzésére, lehet elstartolni. A versenypályán egyszerre max. 10 jármű tartózkodik és az újabb rajtoltatás, csak akkor indul, ha egy pneumobil befejezi a versenyszámot és elhagyja a pályát. A pálya nyomvonalát követve kell megtenni annyi kört, amíg a töltet el nem fogy. A versenyszám alatt kötelező sofőrváltást kell végrehajtani (3 alkalommal) amely a pálya nyomvonalától eltérően az erre a célra kialakított „pitstop” zónában történik. A csapattagok csak ezen a területen tartózkodhatnak és végezhetnek javításokat a járművön. A pálya más területein felmerülő műszaki problémát csak a vezető háríthat el. Amennyiben a jármű nem képes már önerőből tovább haladni a sofőrnek feltartott kézzel kell ezt jelezni, de nem szállhat ki a járműből. A pályabírók a jelzésre rögzítik a jármű helyzetét a jármű elejének legkülső pontjánál, majd a „pitstop” zónába segítik, a járművet ahonnan a csapattagok kitolhatják.
 
A futam szabályai:
- A rajtsorrendtől való eltéréssel egyszer lehet élni, ez 5 rajthelyes hátrasorolást jelent. Aki nem tud a második lehetőséggel sem elrajtolni, annak nincs lehetősége a versenyszámot teljesíteni.
- Az elért távolság a jármű elejének legkülső pontjától van mérve
- Maximális üzemi nyomás: 10 bar
- Kötelező minimum átlagsebesség: 15 km/h, ami a megtett összes egész körre vonatkozik
- Az átlagsebesség egy körön belül nem kötelező, mivel az átlag számít
- Az utolsó tört kör átlagsebessége nem számít, lehet menni lassan is, ha nem fut át a célvonalon, akkor nem számít bele az átlagsebességbe
�� Figyelem! Minden befejezett kör beleszámít az átlagsebességbe
- Amely csapat átlagsebessége nem éri el a 15 km/h értéket, de meghaladja a 14,5 km/h-t, csak büntetés kiszabása után lehet érvényesíteni az eredményét.
�� a büntetés mértéke 500 m levonás az elért eredményből
�� aki 14,5 km/h alatt teljesíti a versenyszámot annak nem értékelhető a futama
- Minimun 2 km megtétele kötelező!
- Minimum három váltáskötelező!
�� Váltásnak minősül, ha a megadott pálya szakaszon a jármű megáll, vezetőt cserél, elindul
�� Addig áll, amíg a csapattárs kiszáll, bukósisakot átad, felvesz, övet becsatol
�� Az első váltás már lehet az első körben
�� Két váltás között minimum 1 kör megtétele kötelező
�� A váltás ideje bele számít az átlagsebességbe
 
Ügyességi futam:
A versenyszám célja: az akadályokkal nehezített pályaszakaszt a legrövidebb idő alatt teljesíteni.
A pálya tervezett hossza: ~250 méter.
 
A futam lebonyolítása: A rajtsávba a kiadott rajtsorrend alapján kell felsorakozni majd innen a versenybírók jelzésére, lehet elstartolni. A versenypályán egyszerre egy jármű tartózkodik és az újabb rajtoltatás, csak akkor indul, ha az előző versenyző befejezi a versenyszámot és elhagyja a pályát. A pálya nyomvonalát követve kell 2 kört megtenni a legrövidebb idő alatt. Értékelésre a két kör megtételéhez szükséges idő kerül. A csapattagok nem tartózkodhatnak a pályán. A célvonalon történő áthaladás után egy rövidített levezető körön kell elhagyni a pályát a bírók jelzései alapján.
 
A futam szabályai:
- A versenyszám alatt mindennemű megállás beleszámít a köridőbe.
- Repülő rajt a boxutcából felgyorsulva.
- A két köridő összege az elért eredmény.
- Maximális üzemi nyomás: 10 bar.
 
Gyorsulási futam:
A versenyszám célja: A megadott pályaszakaszt a legrövidebb idő alatt megtenni
A pálya tervezett hossza: ~ 220 méter.
 
A futam lebonyolítása: A rajtsávba a kiadott rajtsorrend alapján párosával kell felsorakozni majd innen a rajtlámpa jelzésére, lehet elstartolni. A versenypályán a saját versenysávból tilos áttérni az „ellenfél” sávjába. A pálya nyomvonalát követve kell a versenyszakaszt megtenni, majd célba érkezés után a bírók jelzései alapján lelassítani. A zárt pályát elhagyva egy kijelölt várakozási zónába kell felsorakozni, ami nem elzárt terület, itt addig kell várakozni, míg a szervezők meg nem nyitják a lezárt pályaszakaszt a boxok felé.
 
A futam szabályai:
�� Hogy melyik csapat melyik oldalon indul pénzfeldobással lesz sorsolva
�� A legjobb idő a nyertes
�� Max. sebességet is mérünk (utolsó 5m)
�� Start lámpa működése
1. Minden sárga lámpa kigyullad (felkészülés)
2. 3 sec-en belül kigyullad a zöld lámpa is (start)
�� A reakció idő beleszámít
�� Kiugrást figyeljük (negatív reakció idő)
Aki kiugrott vagy nem indul el, kiesik
�� Maximális üzemi nyomás: 10 bar.
 
5. A verseny lebonyolítása
 
Regisztráció: megérkezés után (minden más előtt) minden csapattagnak meg kell jelenni a versenyirodán felállított regisztrációs pultnál, ahol megkapják a belépéshez szükséges karszalagot és kitűzőt. Minden csapattagnak kötelező aláírásával igazolni, hogy megértette és elfogadja a felelősségvállalási nyilatkozat tartalmát. Az adminisztrációk után a csapattagok felvehetik a szerviz ponttól a gépátvételre biztosított palackot.
A regisztráció időpontja: 2013.05.10. 8:00-11:00
 
Biztonsági átvétel: csak regisztrált csapatok vihetik a palackkal felszerelt járműveiket. Először a versenyközpontban kialakított átvevő állomásnál (1. állomás) kell megjelenni minden csapattagnak a menetkész járművel és minden biztonsági tartozékkal (bukósisak, védőruha). A vizsgálat a verseny hivatalos honlapján közzétett ellenőrző lista alapján történik. Minden csapat megkapja a saját biztonsági adatlapját, amelyen a versenybírók regisztrálják a kiértékelést.
A következő ellenőrző pont (2. állomás) az Érsekkertben kialakított tesztpálya, ahol a futómű és a fékrendszer ellenőrzése történik. Az ellenőrzés során bizonyítani kell a jármű fordulékonyságát és fékpróbát, kell végezni. Ezek eredményét szintén a biztonsági adatlapon rögzítik a versenybírók. A biztonsági adatlapon egyes, jelölt kritériumok nem teljesülése esetében, nem állhat rajthoz a versenyen a jármű. A csapatnak lehetősége van az észlelt hiányosságokat kijavítani, de ebben az esetben ismételni szükséges a gépátvételt. Az ellenőrzésen maximum 30 pontot lehet összegyűjteni, amely a „Műszaki értékelés” kategória pontszámába számít bele.
 
A biztonsági átvétel időpontja: 2013.05.10. 8:30-12:30
 
Jármű értékelése műszaki tartalom szempontjából: a csapatnak a járművet a versenybíróság elé kell vinni a versenyközpontban kialakított átvételi ponthoz. (3. állomás)
A gépátvétel minden pontját teljesített csapatok leadják a kiürült palackot, és új palackot vesznek fel a további programhoz.
 
Az értékelés időpontja: 2013.05.10. 8:30-13:00
 
Versenytájékoztató: a gépátvétel után a verseny szervezői tájékoztatják a résztvevőket a további programról. A bemutató során kitérnek a versenyszabályzat pontjaira és nyomatékosítják a legfontosabb „viselkedési” szabályokat a verseny területén.
A tájékoztatón valamennyi csapattagnak és a felkészítő tanároknak is részt kell vennie!
 
Városi felvonulás: a tájékoztatót követően a csapatok a járműveikkel együtt felsorakoznak a rendezők utasításai szerint. A menet rendőri felvezetéssel, meghatározott útvonalon szervezett járműbemutatón vesz részt. A program befejezéseként szintén rendőri felvezetéssel halad vissza a versenyközpontba. Itt zárt parkolóba kerülnek a járművek, amelyekhez csak a rendezők által megadott időponttól lehet hozzáférni. A parc fermé-ből csak azzal a feltétellel lehet járművet kihozni, hogy az nem kerül értékelésre a „Műszaki értékelés” kategóriában.
 
Kvalifikációs futam: A szervezők minden versenyző számára kötelezően kvalifikációs futamot írnak elő. A futam indulási sorrendjét a versenysávba való beérkezés határozza meg. Egy csapat több alkalommal is próbálkozhat, de újra be kell sorolnia a versenysávba. A futamra felhasználható a városi bemutatóról megmaradt palack és ezen kívül egy palackot biztosítanak a szervezők. A futam előírásai a 4. Versenyszámok szabályai című bekezdésben találhatók.
 
Időmérő edzés: A szervezők minden versenyző számára edzéslehetőséget biztosítanak a meghatározott időkereten belül. Az edzés indulási sorrendjét a versenysávba való beérkezés határozza meg. Egy csapat több alkalommal is tehet edzőkört, de újra be kell sorolnia a versenysávba. Az edzésre felhasználható a városi bemutatóról megmaradt palack és ezen kívül egy palackot biztosítanak a szervezők.
 
Hosszútávú futam: a versenyszám célja a legnagyobb távolságot megtenni egy palacktöltettel a megadott pályán. A rajtsorrend a pénteki nyomásesés mérés alapján. A versenyszám előírásai a 4. Versenyszámok szabályai című bekezdésben találhatók.
 
Ügyességi futam: A versenyszám célja az akadályokkal nehezített pályaszakaszt a legrövidebb idő alatt teljesíteni. A rajtsorrend az időmérő edzés alapján. A versenyszám előírásai a 4. Versenyszámok szabályai című bekezdésben találhatók.
 
Gyorsulási futam: A versenyszám célja a megadott pályaszakaszt páros indítással a legrövidebb idő alatt teljesíteni (a pályaszakasz hossza miatt az eredményt jelentősen befolyásolja a jármű gyorsulása). A versenyszám előírásai a 4. Versenyszámok szabályai című bekezdésben találhatók.
 
Eredményhirdetés: A szervezők utasításai alapján, minden versenyző csapatnak járművel együtt fel kell sorakozni a dobogó köré. A boxokba történő visszavonulás a szervezők utasításai alapján a ceremónia után.
 
6. Nevezés, nevezési feltételek
 
A versenyre egyetemi és főiskolai oktatási intézmények maximum 4 fős csapatai nevezhetnek (intézményenként és kategóriánként legfeljebb 3 csapat).
A nevezésnek tartalmaznia kell a felelős csapatvezető (műszaki felkészítő tanár) adatait, aki az adott intézmény oktatója, valamint a csapat kapcsolattartójának elérhetőségét (A kapcsolattartó lehet csapattag hallgató is.).
A versenyre szóló jelentkezést a honlapról is letölthető „Nevezési lapon” kell eljuttatni a nevezési címre. 
 
7. Díjazás
 
A „Rexroth Legjobb Pneumobilja 2013” csapat, valamint a Normál kategória versenyszámainak a győztesei külföldi tanulmányúton vesznek részt.
Értékelési kategóriák:
1. Műszaki értékelés
2. Hosszútávú futam
3. Ügyességi futam
4. Gyorsulási futam
 
Mind a négy versenyszám első három helyezettje kerül díjazásra:
• Minden helyezett kupa és tárgyjutalomban részesül.
 
5. ARexroth Legjobb Pneumobilja 2013”:
A rendező később teszi közzé a díj odaítélésének módját.
6. A különdíjakról és egyéb szponzori felajánlásokról, a rendezők a versenyen adnak tájékoztatást.
 
8. Felelősség
 
A résztvevők minden harmadik személynek okozott bármilyen káresemény kapcsán (tárgyi vagy személyi sérülés esetén) amelyekért együttesen, vagy külön-külön felelősek, felmentik a Rendezőt, a rendezvény hivatalos tisztségviselőit, azok alkalmazottait, valamint képviselőit mindennemű felelősség alól. A rendező semmilyen felelősséget nem vállal a depó területén őrizetlenül hagyott felszerelésekért és tárgyakért.
 
9. Rajtszám és reklámok elhelyezése
- A járművön két különálló A3 méretű, síkfelületet kell kialakítani a rajtszám elhelyezésére (elől, illetve bal vagy jobb oldalt, jól látható helyen), amely lehet a karosszérián, vagy külön, erre a célra felszerelt táblán. A megfelelő felület hiánya esetén a jármű nem állhat rajthoz.
- A járművön A4-es méretben el kell helyezni az oktatási intézmény lógóját és nevét.
- A járművön más szponzorok hirdetései is elhelyezhetők, maximum A4 méretben. Egy hirdetés legfeljebb kétszer szerepelhet. A Rexroth elemek piaci versenytársainak reklámjai nem helyezhetők el a járművön. Kérdéses esetben a csapatnak a verseny előtt, a szervezőbizottsággal kell egyeztetnie.
- A versenyen a csapattagoknak a Rexroth által biztosított pólót kell viselniük, amelyet a verseny előtt egy hónappal minden csapatkapitány kézhez kap. A szponzori lógók ezen a pólón helyezhetők el.
- A rendező megtilt bárminemű reklám elhelyezését a versenypályán, a depó területén. A tilalom alól kivételt képeznek azok a reklámok, amelyek a szállító járműveken festve vannak, továbbá a versenyautókon, a csapattagok ruházatán, valamint a
- versenyzés egyéb eszközein (pl. esernyő, stb.) vannak elhelyezve. A Rexroth elemek piaci versenytársainak reklámjai nem helyezhetők el a fenti eszközökön sem.
- Amennyiben a rendező tiltott reklámmal találkozik, azonnal intézkedik azok eltávolítására.
 
10. Rexroth elemek
- A sűrített levegő nyomási energiáját mechanikai munkává alakítását a Rexroth pneumatikus hengereivel és vezérlő szelepeinek felhasználásával kell megoldani.
- A rendszerhez csak a Rexroth által gyártott és a verseny honlapján közzétett elemek használhatók fel.
- A jármű rendelkezhet a hajtásrendszeren kívül más pneumatikával működtetett funkcióval is. Ebben az esetben az elemek finanszírozásáról külön megállapodás szükséges.
 
 
 A feladat műszaki leírása
 
Általános feltételek:
A feladat egy olyan „pneumatikus jármű” – PNEUMOBIL - tervezése és elkészítése, amely a sűrített levegő energiáját alkalmazva, pneumatikus vezérlő és végrehajtó elemek felhasználásával viszi át a nyomatékot a hajtott kerekekre. A járműnek egy fő vezetővel a fedélzetén kell teljesíteni a versenyszámokat.
 
1.) Jármű kialakítása:
a) A járművet vezető személynek a járművön kell tartózkodnia.
b) A minimális kerékszám 3, amelyeknek minimum két nyomsávban kell elhelyezkedniük.
c) Az eddigi versenyek tapasztalata alapján autó (3 vagy 4 kerékkel, azaz beleülős) vagy a quad (3 vagy 4 kerekű, azaz ráülős) kialakítású szerkezetek szerepeltek. Ettől eltérő kialakítás is lehetséges és engedélyezett a műszaki és a biztonsági követelmények maximális figyelembevételével.
 
2.) Méretek, tömeg:
a) A jármű megengedett hosszúsága max. 2,5 méter, szélessége max. 1,7 méter. Ennek ellenőrzése gépátvételkor, egy a talajra felragasztott 2,5x1,7 méteres téglalappal történik, amelyből nem nyúlhat ki a jármű semmilyen alkatrésze sem.
b) A jármű stabilitása szempontjából fontos a minél alacsonyabb súlypont. Ezért a kialakítás során figyelembe kell venni, hogy a járművezető vállmagassága a vezetési pozícióban nem haladhatja meg a nyomtáv 75%-át, és semmilyen motoralkatrész vagy a palack legmagasabb pontja sem érhet e magasság fölé. Ellenőrzése: Gépátvételkor az ügyességi és gyorsulási versenyszám pilótájának vállmagasságát mérjük a talajtól függőlegesen.
c) Háromkerekű járműveknél a kerekek központja által bezárt háromszög legkisebb szöge nem lehet kevesebb, mint 30° (lásd 1. ábra).
 
 
1. ábra
 
d) A jármű szabad has magassága minimum 70 mm, amelynek a biztosítása egy 70 mm magas „fekvőrendőrrel” kerül ellenőrzésre.
e) A jármű tömege nincs megkötve (célszerű a minimumra törekedni).
 
3.) Vázszerkezet, karosszéria:
 
3.1 Autó jellegű (beülős) kialakítás
a) A jármű vázszerkezetének fémből kell készülnie, amely két funkciót kell, hogy ellásson:
1.) Esetleges baleseteknél megvédi a vezetőt a sérülésektől.
2.) Hordozza a sűrített levegős palackot, a teljes hajtásláncot és a hajtott kereket (kerekeket).
 
 
b) Bukócső
 
Minden járműbe kötelező bukócső beépítése. A bukócsőnek az alvázhoz, vagy rácsos oldaltartó szerkezethez kell csatlakoznia, és egy darab anyagból kell hajlítani. Anyagát tekintve acél vagy alumínium: a felhasznált cső mérete acél esetében min. 25 mm átmérő és min. 2 mm falvastagság, alumínium esetében min. 35 mm átmérő és 2 mm falvastagság. A keret szélessége vállmagasságban min. 700 mm kell, hogy legyen. A keretnek kellően merevnek kell lennie, és biztosítania kell a fej védelmét is, ezért fejtámlát vagy fejtámlás ülést szükséges a járműbe szerelni. A bukócsövet függőlegesen a fejtámla síkjában kell elhelyezni, és a magasságát úgy kell meghatározni, hogy vezetési pozícióban a sofőr sisakja fölé érjen 5 cm-rel.
 
c.) A jármű lábterét a vezető ülésig padlólemezzel kell ellátni, amely anyagában nincs megkötve, de el kell, bírja a vezető súlyát.
 
3.2 Quad jellegű (ráülős) kialakítás
a) A jármű vázszerkezetének fémből kell készülnie és úgy kell kialakítani, hogy hordozza a sűrített levegős palackot, a teljes hajtásláncot és a hajtott kereket (kerekeket).
b) A háttámla nélküli vezető ülését a vázszerkezetre kell építeni. A vázszerkezet nem tartalmazhat olyan kiálló alkatrészeket, amelybe a vezető probléma esetén beleakadhat, vagy akadályozza őt a járműről való leszállásban (leesésben).
 
3.3 Általános előírások a vázszerkezetre és karosszériára
a) A vázszerkezetnek biztosítania kell a palack és a reduktor mechanikai védelmét, vagyis azokat a vázszerkezeten belül kell elhelyezni. Akinek a járműve ezt a feltételt nem teljesíti, az biztonsági okokból nem állhat rajthoz egyik versenyszámban sem.
b) A palack nem helyezhető el függesztve a váz alatt, közvetlenül az útburkolat fölött.
c) Az egyéb részek anyagukban, kivitelükben nincsenek megkötve. (Kompozit anyagok használata megengedett)
d) A járműre nem szükséges zárt karosszériát építeni, de a vezetőt a hajtómű mozgó alkatrészeitől egy védőfallal kell elválasztani.
e) A jármű elején lehetőleg egy ütközési „gyűrődő” zónát kell kialakítani, amely ütközés esetén tompítja a becsapódás erejét. Anyagában nincs megkötve, de úgy kell elkészíteni, hogy az arról esetlegesen leváló darabok sérülést ne okozhassanak. Azoknál a járműveknél, ahol az első kerék középen helyezkedik el, a gyűrődési zóna nem szükséges.
 
4.) Motor:
a) A sűrített levegő nyomási energiáját a Rexroth pneumatikus hengereivel és vezérlő szelepeinek felhasználásával kell mechanikai munkává átalakítani.
b) Maximálisan felhasználható hengerek: 4 darab (max. D=100 mm-es méretig, katalógus szerinti szabványos lökettel).
c) A járművön csak egy motor alkalmazható, amely egy mechanikai egységet alkot. (egy kihajtó főtengely van) A motor működése közben a főtengelyt forgató munkahengereket a hajtáslánc megváltoztatása nélkül, csak pneumatikus (elektropneumatikus) kapcsolással lehet leválasztani.
d) A motort úgy kell beépíteni, hogy a zsűri megtekinthesse a felépítését.
 
e) A járműben a motort úgy kell elhelyezni, hogy az a kerekek külső oldalához illesztett függőleges irányú érintő síkján max. 200 mm-rel nyúlhat túl (lásd 2. ábra). A nem motorhoz tartozó alkatrészek tovább is nyúlhatnak.
 
 2. ábra
 
f) Az előző versenyeken részt vett csapatok lehetőleg a már rendelkezésre álló pneumatikus elemeket használják fel a jármű építése során, és csak a hiányzó, illetve kiegészítő elemet adják meg új igényként.
g) A vezérlés lehet elektropneumatikus is; ebben az esetben az előírt feszültség: 24V DC.
h) Az elektromos vezérlő egységet, PLC-t a nedvesség (eső) ellen védeni kell, ezért az ilyen részegységeket IP54 szigetelési osztályú, legalább egy oldalán átlátszó dobozban kell elhelyezni.
i) Amennyiben csapat a jármű hajtás-vezérlését PLC alapú vezérléssel kívánja megoldani, úgy egy alap PLC konfigurációs csomagot tudunk biztosítani. A versenyen az IndraControl L10 típusú PLC-n túl más típus alkalmazását nem engedélyezzük!
j) Az előző versenyeken részt vett intézmények a már rendelkezésre álló PLC-t használják fel a jármű építése során, és csak a hiányzó, illetve kiegészítő elemet adják meg új igényként.
 
5.) Külső energia bevitel
a) A rendszerben lévő levegő hőcserélőn keresztül a külső környezeti hővel, ill. a környezeti levegő beszívásával és hozzákeverésével melegíthető. A melegítés a versenyszámok előtt, a palack felhelyezése után megengedett. A hőcserélő lehet szabad vagy kényszerített áramlású. Kényszerített áramlás esetén a „ventillátort” csak a palack energiájával lehet meghajtani. Levegő beszívása esetén a szívó-nyomó rész is csak a palack energiájával működhet.
b) A verseny folyamán a jármű hajtásához egyéb energia, ill. hőenergia használata más formában (az „5.a” pontban leírtak kivételével), vagy emberi erő alkalmazása nem megengedett (kivéve a vezérléshez használt akkumulátor).
 
6.) Puffer tartály:
A puffertartály anyaga és rögzítése meg kell, hogy feleljen a nyomástartó edényekre vonatkozó követelményeknek.
 
7.) Hajtáslánc:
a) A hajtáslánc felépítését tekintve szabadon tervezhető: direkt, ill. áttételezett hajtásként.
b) Elektromos vagy hibrid hajtás nem engedélyezett!
c) A hajtásláncnak kötelező szabadonfutóval és/vagy tengelykapcsolóval rendelkeznie.
d) A hajtásláncban változtatás (átszerelés) lehetséges az egyes versenyszámok között, de csak azzal a feltétellel, hogy sem, hozzáadni sem elvenni nem lehet a szerkezetből, tehát ami módosul, az eleve funkcionális része kell, hogy legyen a konstrukciónak.
 
8.) Kerékfelfüggesztés:
a) A jármű kerekeinek felfüggesztéséhez bármely elv alkalmazható.
b) Az alkalmazott kerekek átmérője minimum 400 mm.
c) A versenypálya anyaga bitumen.
 
9.) Kormánymű:
a) A jármű bármely elv alapján működő kormányművel kivitelezhető.
b) A jármű legyen könnyen irányítható, a vezető legyen képes normál erőkifejtés mellett az egyenes haladást és a kanyarodást biztosítani.
c) A járműnek meg kell tudni fordulni 8 méter széles versenypályán.
 
10.) Fék:
a) A jármű összes kerekét el kell látni üzemi fékberendezéssel. Ezeket két egymástól független körbe kell bekötni, amelyek képesek a sebesség hatékony csökkentését és a jármű megállítását garantálni a mozgásban lévő járműnél. (pl.: Ha háromkerekű a jármű és mechanikus /bowden-es/ a fék rendszer, a pedálba min. két bowden-t kell bekötni, egyet az első kerekekhez és egyet a hátsóhoz. Amennyiben az egyik kör /bowden/ sérül, a másiknak még működőképesnek kell maradnia.)
b) A járművet rögzítő fékkel is el kell látni (ez lehet valamelyik fékkör mechanikus reteszelése is).
c) A fékek beállítása fékpróbával kerül ellenőrzésre.
Ellenőrzése: Gépátvételkor fékpróbával.
 
Fékezés közben a fékeknek azonos hatásfokkal kell dolgozni („kormány-elhúzás” nem megengedett)
 
11.) Üzemanyagtartály:
a) Az energiaforrás egy darab sűrített levegős palack (űrtartalom 10 liter, névleges nyomás 200 bar). A palack nyomáscsökkentővel van ellátva.
b) A palackot a vázszerkezethez kell rögzíteni, és biztosítani kell kicsúszás ellen is. A reduktort úgy kell elhelyezni, hogy borulásnál, fizikai útakadálynál vagy egyéb sérülésveszély esetén védve legyen. (A palack rögzítésére a „gumipók” nem engedélyezett módszer).
c) A palack műszaki adatai:
1.) Mérete:
a. Edzésen: palackátmérő 140 mm, teljes hossza 1300 mm
b. Versenyen: palackátmérő 140 mm, teljes hossza 900 mm
2.) A nyomáscsökkentő típusa: Messer FC-2000
3.) A nyomáscsökkentő csatlakozása: Gyorscsatlakozó, amely 12 mm-es külső átmérőjű műanyag csövet fogad
4.) A nyomáscsökkentő levegő áteresztőképessége: lásd a Pneumobil honlapján a letölthető dokumentumok között.
 
12.) Biztonsági előírások:
a) A járművet irányító versenyző részére biztonságos tartózkodási helyet kell kialakítani.
b) Autó jellegű ülés esetén minimum hárompontos biztonsági öv alkalmazása kötelező.
c) Quad (ráülős) jellegű ülés esetén (háttámla nélküli) nem kell biztonsági öv, viszont térdvédő, könyökvédő és protektor vagy motoros védőruha használata kötelező. A védőruházatot a hosszú távú futam ideje alatt nem kötelező minden versenyzőnek viselnie.
d) Quad (ráülős) jellegű kivitel esetén a „gázt” folyamatosan tartani kell. Elengedéskor magától álljon vissza alaphelyzetbe. Cél: a járművezető esetleges leesésekor a jármű ne menjen tovább.
e) A pneumatikus rendszernek tartalmaznia kell egy vész-stop kört, amelynek feladata a pneumatikus kör teljes légtelenítése. Ennek működtetőjét olyan helyen kell elhelyezni, hogy akár a vezető, akár egy külső segítő személy számára könnyen elérhető legyen. A vész-stop kör nem alkalmazható a járművön, mint indítórendszer. A vész-stop körök – kötelezően használandó - kapcsolási rajzai a www.pneumobil.hu honlapon találhatóak. Csak ezek a kapcsolások és pneumatikus elemek használhatók fel!
f) Az esetleges áramforrást (akkumulátor) biztonságosan kell rögzíteni, és a járművet áramtalanítókapcsolóval kell ellátni, amelyet a vész-stop kör működtetőjéhez hasonlóan kell elhelyezni.
g) A biztonsági áramtalanító és légtelenítő (vész-stop) működtető elemeit piros keretes fehér háromszöggel kötelező jelölni. (kialakítását lásd a honlapon)
 
13.) Rajtszám:
A járművön két különálló A3 méretű, síkfelületet kell kialakítani a rajtszám elhelyezésére (elől, illetve bal vagy jobb oldalt, jól látható helyen), amely lehet a karosszérián, vagy külön, erre a célra felszerelt táblán. A megfelelő felület hiánya esetén a jármű nem állhat rajthoz.
 
Eger, 2012.10.05.
 
 
 
NEVEZÉSI LAP
 
(Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni)
 
Beküldési határidő: 2012. november 05.
A ”REXROTH LEGJOBB PNEUMOBILJA 2013” címért kiírt versenyre a lenti adataink alapján benevezünk, és a versenyen részt kívánunk venni.
Az oktatási intézmény neve:......................................................................................................
Az oktatási intézmény címe:.......................................................................................................
A csapat neve:............................................................................................................................
 
Kategória:                Normál              Senior              (aláhúzással kérjük jelölni)
A csapat tagjai: 1/………………………………………………………..   csapatkapitány
                              2/ ...................................................................................................................
                              3/ ...................................................................................................................
                              4/ ...................................................................................................................
A csapat felkészülését támogató tanár adatai:
                              Név: ..............................................................................................................
                              Tanszék, beosztása: .....................................................................................
                              Cím, elérhetőség: .........................................................................................
                              Telefon: ........................................................................................................
                              E-mail cím: ...................................................................................................
A csapat kapcsolattartójának adatai:
                              Név: ..............................................................................................................
                              Cím, elérhetőség: .........................................................................................
                              Telefon: ........................................................................................................
                              E-mail cím: ...................................................................................................
 
A csapat benevez a Kiegészítő vezérlési, adatgyűjtési és megjelenítési versenyszámba is.
                                   Igen                   Nem             (aláhúzással kérjük jelölni) 
 Plusz csapattag   5/ ……………………………………………………………………………
 
A fenti nevezésünkkel kérjük a jelentkezésünk elfogadását, és egyben igazoljuk, hogy a versenykiírásban szereplő szabályokat magunkra nézve kötelező érvényűnek elfogadjuk.
Kelt, …………………………                               
                                                                                       Aláírások:
Csapattagok:                       1/ .................................................................................................
                                                2/ .................................................................................................
                                                3/ .................................................................................................
                                                4/ .................................................................................................
                                                5/ ..................................................................................................
Csapatot támogató tanár:         ..................................................................................................