Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar
Robert Bosch Mechatronikai Intézeti Tanszék
belép
Bosch
Bosch Rexroth


 

Ön a jövőjéről dönt!
Jelentkezzen a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának
mechatronikai mérnök képzésére!
 
Tantervi hálók:
Mechatronikai mérnöki alapképzési (BSc) szak
 
Nappali tagozat: 7 félév
 
Mechatronikai mérnöki mesterképzési (MSc) szak
 
Nappali tagozat: 4 félév

 

                                                  

Az egyetem főbejárata

 

  

Képzési cél
 
 
A szak képzési célja: olyan mechatronikai mérnökök kibocsátása, akik magas szinten sajátítanak el komplex természettudományos, gépészeti, elektrotechnikai-elektronikai, informatikai és automatizálási, valamint gazdasági és humán ismereteket.
 
Az alapszakon (BSc) végzett mérnökök képesek a mechatronikai eszközök és berendezések felhasználásán alapuló gyártási, szerelési, minőségszabályozási folyamatok felügyeletére, irányítására, egyszerűbb mechatronikai szerkezetek tervezésére, valamint mechatronikai berendezések és rendszerek üzembe helyezésére, üzemeltetésére és karbantartására.

 A mesterszakon (MSc) végzett mérnökök képesek a mechatronika szakterületéhez kapcsolódó természettudományos és specifikus műszaki ismeretek magas szintű elsajátítását követően új mechatronikai rendszerek és eszközök tervezésére, mechatronikai rendszerek fejlesztésére és integrálására, a mechatronikai célú kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására, tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására.  

A szakma elmélyítésére az órarendi órákon kívül is számos lehetőség nyílik, pl. fakultatív tárgyak felvétele, továbbképző tanfolyamok, a gyárakban nyári szakmai gyakorlat végzése és gyakornoki pozíciók betöltése, továbbá projektfeladat, szakdolgozat, diplomamunka témák kidolgozása, elektromobil és pneumobil versenyeken való részvétel.
 
A felvétel adatai: A szakra felvehető hallgatók száma ~35 fő. A képzés iránti igény nagy, ami a jelentkezési számokból is tükröződik.
 
Elhelyezkedési lehetőségek: Az elmúlt másfél évtizedben a mechatronikai termékeket és berendezéseket gyártó, illetve mechatronikai eszközöket alkalmazó cégek korszerű üzemek egész sorával telepedtek le hazánkban, illetve a régióban, és számos hazai vállalat fejlődött ebben az irányban. A komplex ismeretek birtokában lévő mechatronikai mérnökök elhelyezkedésére az ipar széles területén nyílik lehetőség a régióban, az országban és külföldön egyaránt.
 
A szak gondozásáért a Robert Bosch Mechatronikai Tanszék a felelős. A tanszék honlapja a http://www.bosch.uni-miskolc.hu cím alatt érhető el.
 

 

 
Tanulmányok
 
A hallgatók tanulmányaikat kreditrendszerben végzik. A 4 alapozó félévet a 3 féléves osztatlan „Gépészeti szakirány”-ú képzés követi. A 6. félév után a hallgatók 6 hetes szakmai gyakorlaton vesznek részt. A 6. félévi projektfeladat és a 7. félévi szakdolgozat egymás folytatásai, amelyekben valós ipari témákat kell feldolgozni. A tanulmányok záróvizsgával fejeződnek be, amelynek részei a szakdolgozat megvédése és a záróvizsga tárgyak vizsgái.
A képzésben a kar majdnem minden tanszéke részt vesz, és a tudományterületek mindegyike megfelelően képviselve van.
A Mechatronikai mérnöki BSc alapképzést eredményesen befejező hallgatók tanulmányaikat a Mechatronikai mérnöki mesterszakon folytathatják, de lehetőség van más MSc szakokra is jelentkezni (pl., gépészmérnöki mesterszak, műszaki menedzser mesterszak), amihez természetesen különbözeti vizsgák szükségesek. A mesterszakon az első két félév után, ugyancsak osztatlan „Gyártóeszköz mechatronika” szakirányú képzésben vesznek részt a hallgatók.
 
A képzéssel kapcsolatos érdeklődésére, kérdéseire szívesen adunk felvilágosítást, elektronikus címünk: gkmrb@uni-miskolc.hu
 
Tájékozódni akar a mechatronikában?
A magyar Google a különböző nyelvű elnevezésekre ennek az ismertetőnek készítésekor az alábbi találatotokat jelezte:
 
a „mechatronika”-ra 1.350.000 db,
a „mechatronics”-ra 12.610.000 db,
a „mechatronik”-ra 7.250.000 db,
 
ami majd tízszerese a 3 évvel ezelőttinek, és ami jól jelzi e tudományterület változását. Próbálja ki Ön is és tájékozódjon!

 

A mechatronika klasszikus tudományterületei
 
 
 
 
 
A mechatronikáról
  
 
A mechatronika fogalmat az 1970-es évektől használják az új fejlesztésű (innovatív) intelligens gépekre, berendezésekre és termékekre, amelyek a gépészet, az elektrotechnika-elektronika és az informatika együttműködését úgy valósítják meg, hogy egymás hatását kölcsönösen erősítik. A mechatronika szó eredetileg a mechanika (mechanizmus) és az elektronika szavak kiemelt részéből (mecha-tronika) keletkezett.
 
A mechatronikai megoldások a műszaki élet minden területén megtalálhatók és a fejlődés e téren szinte beláthatatlan. Ez jellemző a gépészet területére is, ahová a gépjárműipart is sorolhatjuk. Tipikus gépészeti berendezésként említhetők, pl. a robotok és a számjegyvezérlésű (CNC) gépek.
A nem szakemberek számára azonban a mindennapi életből hozott példák biztosan meggyőzőbbek. A távirányítós játékokat (autók, repülőgépek stb.), a modell járműveket mindenki ismeri és ahhoz, hogy örömmel töltsék az időt velük, nem kell a működés mechanizmusát ismerni.
Az intelligens háztartási gépek közül, pl. a mosógépek, a kéziszerszámgépek említ-hetők, de közismertek és elterjedten használjuk a különböző média eszközöket is.
Napjaink gépjárműveiben már széria felszerelésnek számítanak az olyan aktív biztonsági rendszerek, mint pl. a blokkolásgátló fékrendszerek (ABS) és az elektronikus menet-stabilizátorok (ESP), vagy a kipörgés-gátlók (ASR) is. Az automata sebességváltót (nyomatékváltót) sokan össze tudják hasonlítani a kézi sebességváltókkal.
 
 
                                                  Laboratóriumaink
  
 
A gyakorlatorientált képzést a Gépészmérnöki és Informatikai Karon korszerű laboratóriumok támogatják, így a Robert Bosch Mechatronikai Tanszéken is. Ezek a laboratóriumok döntően a régióbeli Bosch cégek támogatásával születtek, és megalapításuk óta is bővítjük, fejlesztjük azokat. Az alábbi képek a tanszéken kialakított laboratóriumokban készültek, amelyek a főépületben (A/5 III. emelet) kaptak helyet. Itt a nem mechatronika mérnök szakos hallgatóknak is lehetőségük van hétvégi, 20 órás ingyenes továbbképzéseken részt venni. A laborok szolgálják a posztgraduális oktatást, továbbá az ipari igényeknek megfelelő képzéseket. A laborokban egyidejűleg max. 10 hallgató gyakorolhat.
 
 
1.       Pneumatika-hidraulika labor
 
 
A pneumatika-hidraulika laborBosch Rexroth gyakorlóegységekkel (3 db) rendelkezik, amelyek váltakozva pneumatika, vagy hidraulika oktatására szolgálnak. Az egységek mindkét oldalán van munkahely, azaz 3x2=6 helyen gyakorolhatnak a résztvevők. A laborban gyakorolható a pneumatikus, elektropneumatikus és PLC vezérlésű technika, valamint a hidraulikus hajtások különböző elemei, egységei beleértve az arányos- és szervo hidraulikus szelepek alkalmazását is.

 

A „Hidraulika alapjai“ és a „Pneumatika alapjai“ 20 órás továbbképzés képei

 

     
  
Szakemberek továbbképzése a Pneumatika laborban
 
 
 
2.      PLC és Mechatronikai rendszerek labor
 
Az 5 db. Bosch Rexroth L40 PLC-t (Programozható Logikai Vezérlőt) 24 db mintafeladatot tartalmazó szimulátor egészíti ki. A laboratórium több tantárgy oktatását is szolgálja.
A Bosch „Doboz szerelő” mechatronikai rendszert L20-as PLC-k irányítják. A rendszer a gépészet, elektrotechnika-elektronika, automatizálás és informatika szinergiája, amely a „Mechatronikai rendszerek” c. BSc és MSc tantárgyak képzésében kap fontos szerepet.
  

  

Bosch PLC-k a szimulátorokkal

 
                                       
 
         A Bosch gyártmányú „Doboz szerelő” mechatronikai rendszer                                               Gyakorlat a „Doboz szerelő” mechatronikai rendszeren
 
 
  
Érdeklődők az Elektromobil versenyen kiállított mechatronikai rendszernél
 
 

3.      Szenzortechnika labor

 
A szenzortechnika laborban 5 db. Bosch szenzor készlet van, amelyek Pepperl+Fuchs gyártmányú induktív, kapacitív, ultrahangos, mágneses, optikai szenzorokat tartalmaznak. A szenzorok az iparban alkalmazott érzékelők. 
 

                                                               

                                                    Szenzortechniaka labor                                                                                       Tanfolyam a Szenzortechnika laborban

 
 
 
 
4.      Hajtás- és robottechnika labor
 
A hajtástechnikai laborban az LD-Didactic gyártmányú eszközökön a hallgatóknak a villamos motorokról szerzett elméleti ismeretek gyakorlati elmélyítésére van módjuk.
A 6D-s, intelligens LR Mate 200iC Fanuc, alakfelismerő rendszerrel felszerelt robot, különböző robotikai feladatok programozására ad lehetőséget.

                                                 

                                        LR Mate 200iC Fanuc robot                                                                                  Nem lehet elég korán kezdeni!

 

Egy hallgatók által megvalósított feladat a hajtástechnikai laborban:
Intelligens palettázó rendszer

                                                                    

                                                             Hajtástechnika labor                                                Motorkarakterisztikák felvétele CBM10 számítógépes programmal a laborban

 

 

 Vendégprofesszoraink

 

                                                 

Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. h. c. mult. Manfred Hiller, valamint Prof. Dr.-Ing. Dieter Schramm és segítője Lalo Wildan Prof. Dr. Patkó Gyula rektor úrral 

 

 

 Képek az egyetemről, szabadidő eltöltésről 

                                                        

                                                 Uni-Hotel                                                                                       Mechatronikai mérnök szakos hallgatók előadáson

 

                                                        

                                                            Túra a Bükkben                                                                                          Gödöllői Királyi Kastély meglátogatása

 

 

 

 

Bemutató!
 
Érdeklődő középiskolák csoportjait és tanulóit szívesen fogadjuk a tanszéken laborbemutatókon
 
Előzetes egyeztetés a
 
 

címen tehető meg.