Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar
Robert Bosch Mechatronikai Intézeti Tanszék
belép
Bosch
Bosch Rexroth


A Robert Bosch Mechatronikai Tanszék (RBMT) részvétele a „Mechatronikai mérnöki” képzésben

 

BSc képzés

 

A Mechatronikai mérnöki alapképzési (BSc) szak felelőse:

Prof. Dr. h. c. Patkó Gyula

 

Szakirány felelős:

Dr. Szabó Tamás egyetemi docens, tanszékvezető

 

A Mechatronikai mérnöki alapképzési (BSc) szak gondozásáért felelős tanszék:

Robert Bosch Mechatronikai Tanszék

 

Az alapszak képzési célja: A képzés célja olyan mechatronikai mérnökök kibocsátása, akik az elsajátított komplex természettudományos, gépészeti, elektrotechnikai-elektronikai, informatikai, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismeretek birtokában képesek lesznek mechatronikai eszközök, berendezések felhasználásán alapuló gyártási, szerelési, minőségszabályozási folyamatok felügyeletére irányítására, egyszerűbb mechatronikai szerkezetek tervezésére, valamint mechatronikai berendezések és rendszerek üzembe helyezésére, üzemeltetésére és karbantartására.

 

Az alapképzésben a Robert Bosch Mechatronikai Tanszék az alábbi tárgyakat oktatja:

 

Az alapozó első két évben

 • Mechatronika alapjai 1. félév

 • Mechatronikai rendszerelmélet 4. félév

 • Aktuátorok és szenzorok 4. félév

Gépészeti mechatronika szakirányon

 • Mechatronikai rendszerek 6. félév

 • Hidraulika, pneumatika 6. félév

 • Projektfeladat 6. félév

 • Szakdolgozat készítés 7. félév

MSc képzés

 

A Mechatronikai mérnöki mesterképzési (MSc) szak felelőse:

Prof. Dr. h. c. Patkó Gyula

 

Szakirányfelelős:

Dr. Szabó Tamás egyetemi docens, tanszékvezető

 

A Mechatronikai mérnöki mesterképzési (MSc) szak gondozásáért felelős tanszék:

Robert Bosch Mechatronikai Tanszék

A mesterszakon (MSc) végzett mérnökök képesek a mechatronika szakterületéhez kapcsolódó természettudományos és specifikus műszaki ismeretek magas szintű elsajátítását követően új mechatronikai rendszerek és eszközök tervezésére, mechatronikai rendszerek fejlesztésére és integrálására, a mechatronikai célú kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására, tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására.

A mesterképzésben a Robert Bosch Mechatronikai Tanszék az alábbi tárgyakat oktatja:

 • Szabadon választható szakma specifikus tárgyak 1. félév

Aktuátorláncok tervezése

Hajtástechnika

 • Mechatronikai rendszerek 2. félév

 • Mechatronikai modellezés 3. félév

 • Mechatronikai laboratóriumok 3. félév

 • Projektfeladat 3. félév

 • Tervezés és gyártás eszközei 1 3. félév

 • Kötelezően választható tárgy:

Arányos- és szervo-hidraulika 3. félév

 • Tervezés és gyártás eszközei 2 4. félév

 • Diplomatervezés 4. félév

 

A tantervi hálók és tantárgyak annotációi elérhetők a Gépészmérnöki és Informatikai Kar honlapján: http://www.gepesz.uni-miskolc.hu

 

Köztársasági Ösztöndíjas hallgatóink

 

Jászkai Tamás és Olasz Attila

Mechatronikai mérnöki mesterszakos hallgató

Gyakorlati képzések a tanszék Bosch Rexroth laboratóriumaiban

(Ipari szakembereknek 5x8 órában)

 

 • Pneumatika alapjai

 • Elektro-pneumatika

 • PLC és mechatronikai rendszer

© Robert Bosch Mechatronikai Tanszék 2012